Missbrukande ungdomar får hjälp på hemmaplan

Nu kan Moraungdomar med missbruksproblem få hjälp på hemmaplan istället för att skickas till ett behandlingshem långt hemifrån. I augusti tillträdde nämligen Roger Torlamb den nyinsatta tjänsten som ungdomsbehandlare på socialförvaltningen. Detta som en del i kommunens satsning Hållbara Mora.

Roger Torlamb

Roger Torlamb, ungdomsbehandlare på Mora kommun.

Antalet ungdomar som börjar missbruka tidigt har ökat de senaste åren i hela landet och Mora följer den utvecklingen. Hittills har det inte funnits någon behandling för dessa ungdomar i Mora – istället har de placerats på behandlingshem i andra kommuner. Men sedan ett par månader kan socialförvaltningen erbjuda insatser på hemmaplan.

Roger Torlamb har arbetat med ungdomar i Mora kommun sedan 2011 och förklarar varför socialförvaltningen nu har inrättat den här tjänsten.

– Det är ofta lättare att bli drogfri i den kontrollerade miljön på ett behandlingshem men kan bli svårare när man flyttar hem. Om han eller hon istället kan få vård och samtidigt bo kvar hemma, gå i skolan och ha kvar sitt sociala nätverk är chansen större att fortsätta vara drogfri.

Roger Torlamb får sina uppdrag från socialförvaltningens handläggare, som fattar beslut om behandling. Han håller då motiverande samtal med ungdomarna och föräldrarna enligt Acra, en behandlingsmetod som Socialstyrelsen rekommenderar.

– Vi tittar på problembilden, sociala färdigheter och risken för återfall. Ofta har drogen tagit över vilket gör att den som missbrukar tappar sina gamla intressen. Tillsammans ser vi vad som går att göra hemma men också tillsammans med kompisar.

Även om antalet orosanmälningar i Mora fyrdubblades mellan 2018 och 2019 poängterar Roger Torlamb att det inte är en paniksituation som ligger bakom den nya tjänsten.

– Det handlar framför allt om att skolorna i Mora har blivit mer medvetna och därför gör fler anmälningar. Men droganvändningen ökar i hela landet och går även ner i åldrarna.

Så vilket är Rogers budskap till Moras föräldrar?

– Var vaksam på förändrade beteenden och våga ställ jobbiga frågor. Kolla också medicinskåpen eftersom läkemedel är den vanligaste drogen hos de yngsta ungdomarna. Och den som är orolig kan alltid vända sig till socialförvaltningen – nu när det finns en ungdomsbehandlare i Mora är det lättare att få hjälp på hemmaplan.

Mora kommuns ungdomsbehandlare

  • Roger Torlamb är Moras ungdomsbehandlare och erbjuder behandlingsinsatser på hemmaplan för ungdomar i åldern 12 till 18 år som har problem med missbruk, kriminalitet och nedbrytande beteende.
  • Är ett av de projekt som fått bidrag från ”Hållbara Mora”, som kommunen har startat för att stimulera hållbara idéer.
  • Projektet pågår till och med 2022. Förhoppningen är att det efter utvärdering sedan ska kunna bli en permanent tjänst.

Text: Krister Insulander

Senast uppdaterad: 14 oktober 2020