• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Information till medarbetare i Mora kommun om frågor kopplade till coronaviruset

Information till medarbetare i Mora kommun om frågor kopplade till coronaviruset

Den här informationen är uppdaterad: 2022-08-16

Mora kommun följer nationella råd och rekommendationer när det gäller coronaviruset. Det handlar till exempel om råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, MSB och Region Dalarna.

Illustration av coronaviruset

Vaccination på arbetstid

Medarbetare i Mora kommun kan vaccinera sig på arbetstid – efter överenskommelse med chef.

Riktlinjer för vaccinering på arbetstid:

  • ​Kom överens med din chef om när det kan passa att du vaccinerar dig.
  • Försök boka en vaccinationstid som passar arbetsplaneringen så långt det är möjligt.
  • Det går inte att räkna vaccinationstiden som arbetstid om den sker utanför det ordinarie schemat och det går inte att få kompensation för vaccinationstid utanför den ordinarie arbetstiden. ​

När ska jag stanna hemma?

När det gäller personal inom Mora kommun gäller samma riktlinjer som för övriga i samhället. Det gäller också brukare och elever i Mora kommun.

Om du har symtom på covid-19 Länk till annan webbplats. ska du stanna hemma från arbetet. Det gäller även om du har lättare symtom. Om du inte känner av sjukdomssymtom ska du arbeta som vanligt.

Personer som bor tillsammans med någon som konstaterats vara smittad av covid-19, kan betraktas som möjliga sjukdomsfall, och omfattas ibland av förhållningsregler.

Läs om de senaste förhållningsreglerna på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Testning vid smittspårning på arbetsplatser

Om smittspårning sker på din arbetsplats kan du behöva testa dig även om du inte har symtom. Syftet är att snabbare förhindra större utbrott.

Läs den senaste informationen om smittspårning på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hur länge ska jag stanna hemma om jag är sjuk?
Läs om de senaste rekommendationerna för hur länge du ska vara hemma om du är sjuk på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

När ska jag testa mig för covid-19?
Sedan 9 februari rekommenderas inte provtagning för allmänheten längre. Endast hälso- och sjukvårdspersonal samt äldreomsorgspersonal, patienter och omsorgstagare ska provtas vid symtom.

Läs mer om att lämna prov för covid-19 på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur bokar jag provtagning?
Om du har symtom kopplade till covid-19 och arbetar inom vård- och omsorg ska du kontakta din chef för att få information om hur du går tillväga.

Du hittar även information om provtagning för covid-19 här: Lämna prov och få provsvar om covid-19 - 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Får jag ersättning om jag är hemma utan att vara smittad?
Om sjukvården bedömer att du bör stanna hemma och inte gå till arbetet trots att du inte har symtom, finns möjlighet att ansöka om så kallad smittbärarpeng från Försäkringskassan. Smittbärarpenning och reseersättning för anställda (forsakringskassan.se) Länk till annan webbplats.

Ska jag söka vård om jag har symtom?
För att undvika smittspridning är det viktigt att du inte åker till vårdcentral eller sjukhus om du misstänker att du är smittad av coronaviruset, om du inte har uppmanats av sjukvården att göra det. Ring istället 1177 om du behöver rådgivning, ring 112 om du har svårt att andas.

Medarbetare inom vård och omsorg
Samhällets insatser har fokus på att skydda riskgrupper. Hög ålder är den främsta riskfaktorn för att få en allvarlig sjukdom av coronavirus. Därför finns det information som riktar sig just till dig som arbetar i verksamheter där det finns riskgrupper, till exempel inom vård och omsorg.

På Socialstyrelsens webbplats Stöd till socialtjänsten - Socialstyrelsen Länk till annan webbplats. hittar du information och råd till dig som jobbar med hälso- och sjukvård eller vård- och omsorg.

Munskydd i patientnära situationer
Smittskydd Dalarna rekommenderar medarbetare inom hälso- och sjukvården, samt vård- och omsorgsverksamheten, att bära munskydd i närkontakt med patienter.

Föreläsning om smittspridning och skyddsutrustning
Se föreläsning om covid-19 med Eva Nordin Olson, distriktsläkare på Mora vårdcentral Länk till annan webbplats.. Föreläsningen gjordes i april 2020 och riktade sig till personal som arbetar med vårdtagare i kommunens olika vård- och omsorgsverksamheter.

Senast uppdaterad: 16 augusti 2022