Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat covid-19.

Information om coronaviruset

Den här informationen är uppdaterad: 2021-05-14

Här hittar du information om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar utbrottet av covid-19.

En person håller ett förstoringsglas över ordet "virus"

Vem ska jag kontakta?

Om du känner dig sjuk eller har symtom kan du ringa 1177 för rådgivning. Om du har mycket svårt att andas, ring 112. För att undvika smittspridning är det viktigt att du ringer först och inte åker direkt till en vårdcentral eller akutmottagning.

Vid symtom är det viktigt att du bokar tid för provtagning via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Läs mer om provtagning på 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Allmänna frågor
Läs mer på Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om du har allmänna frågor om covid-19. Du kan även ringa telefonnummer 113 13.

Vi har samlat information, filmer och affischer på olika språk på en egen sida.

Teckenspråkstolkad och syntolkad information

För dig som är orolig
krisinformation.se finns samlad information för dig som känner oro eller vill veta hur du kan ta hand om din och andras psykiska hälsa under denna kris. Där hittar du även kontaktuppgifter till flera organisationer som erbjuder stöd via telefon, chatt eller mejl. 

Information till barn
Folkhälsomyndigheten har samlat information som kan vara bra för barn och ungdomar att känna tilllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. De berättar om coronaviruset, hur du skyddar dig själv och andra och vad du kan hitta på för att må så bra som möjligt när livet inte riktigt är som vanligt.

Bris har tagit fram en sida med frågor och svar om coronaviruset, riktat till barnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tips på hur du som vuxen kan prata med barn
Bris har i samarbete med krisinformation.se tagit fram råd för hur du som vuxen kan prata med barn om coronavirusetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information till företagare
Vi har samlat information till företagare under coronakrisen på vår webbplats, där förtydligar vi också några av åtgärderna vi gör för underlätta för Moras näringsliv under krisen.

verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns myndighetsinformation till företagare om coronakrisen.

Så hanterar Mora kommun spridningen av coronaviruset

Mora kommun samordnar sina åtgärder med Länsstyrelsen Dalarna och övriga länet och följer rekommendationerna från andra statliga myndigheter. Det är Region Dalarna som är ansvarig för sjukvården i länet.

Mora kommun har tagit fram en pandemiplan för att ha beredskap om många anställda blir sjuka och hur vård och omsorg kan klaras för de som kommunen har ansvar för.

Allmänna råd och restriktioner

Från och med måndag den 14 december börjar nya skärpta råd gälla i hela landet. De innebär att alla, både individer och verksamhetsansvariga, är skyldiga att skydda sig själva och andra mot spridning av covid-19. Det gäller också vid firande av högtider. Dessa föreskrifter gäller till och med den 30 juni 2021.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har även vidtagit ytterligare åtgärder för att trycka ner smittspridningen av covid-19.

För att motverka smittspridningen av covid-19 har regeringen fattat beslut om att det som huvudregel är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Ett undantag görs dock för begravningar med max 20 deltagare.

Läs om vad som avses med allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på krisinformation.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och kontrollerar att besluten följs. Den tillfälliga covid-19-lagen upphör att gälla den sista september 2021.

På Länsstyrelsens webbplats hittar du information om de aktuella begränsningarna och åtgärderna som gäller just nu, information om hur Länsstyrelsen jobbar med tillsyn samt frågor och svar.

På grund av den stora smittspridningen av covid-19 och nya virusvarianter, rekommenderar Region Dalarna munskydd till patienter och eventuella medföljare/besökare som vistas i vårdlokaler i öppen- och slutenvård samt tandvård. Munskydd rekommenderas också vid sjukresa.

Vaccination

Nu kan du som är 60 år eller äldre boka tid för vaccination mot covid-19 via e-tjänsterna på 1177 Vårdguiden. Om du inte har e-legitimation och behöver hjälp att boka tid kan du ringa Region Dalarnas telefonsupport på 010-249 92 88. Telefonsupporten har öppet vardagar 08.00-16.00.

Vaccinering är vägen framåt till att träffa nära och kära. Det är det mest effektiva sättet för att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccineringen är gratis.

Provtagning och smittspårning

Det är Region Dalarna som ansvarar för provtagning av covid-19 samt smittspårning. I Dalarna rekommenderas barn från förskoleklass och uppåt att lämna PCR-prov vid symtom på covid-19. Barn från 10 år kan testas via självprovtagning, medan yngre barn testas på vårdcentralen. Provtagningen är alltid gratis.

Självprovtagning kan endast bokas genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster. I Mora finns den mobila provtagningsstationen på Tingsnäsvägen eller så kan du boka ett självprovtagningspaket som hämtas ut på Apoteket Bävern i Mora lasarett.

Nyhet! Onsdag 28 april öppnar en provtagningstation i Mora för fotgängare och cyklister. Den nya provtagningsstationen ligger på Cirkusplatsen i Tingsnäs.

Kommunens vård- och omsorgsboenden

Mora kommuns särskilda boenden är öppna för besök inomhus sedan 12 oktober. Det är viktigt att alla besökare tar ansvar och är försiktiga för att förhindra smittspridning. Även Grindstugan, en dagverksamhet för dementa i Mora kommun håller öppet.

Vaccinering av äldre på Moras särskilda boenden har startat

Nu har vaccineringarna kommit igång i Mora kommun. Tisdagen den 5 januari började arbetet med att vaccinera äldre personer på särskilda boenden i kommunen.

Till dig som är anhörig

Vi tycker det är viktigt att du som är anhörig till en närstående inom våra vård- och omsorgsboenden känner till våra rutiner, och känner dig trygg med oss även under dessa speciella omständigheter.

Personer över 70 år

Folkhälsomyndigheten har beslutat att ta bort rekommendationen om att personer som är 70 år och äldre bör undvika kontakter med andralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Orsaken är bland annat att vissa grupper drabbats av sämre psykisk hälsa. Förändringen gör att det nu blir särskilt viktigt att alla tar sitt ansvar och följer de allmänna råden för att förhindra spridning av covid-19.

Folkhälsomyndigheten skriver den 25 februari att äldre som har vaccinerats med två doser behöver nu inte vara lika försiktigalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som innan när det gäller kontakter med andra. Två veckor efter den andra vaccindosen kan den som är vaccinerad träffa symtomfria anhöriga och komma dem fysiskt nära. Det är dock viktigt att den som är vaccinerad fortsätter att följa regler och rekommendationer för att minska risken för smittspridning. 

Region Dalarna uppmanar patienter som är över 70 år, eller som tillhör en riskgrupp, att undvika resor med kollektivtrafik till planerade vårdbesöklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. De som har möjlighet bör istället åka med egen bil eller skjutsas av en nära anhörig för att minska risken att bli smittad av covid-19.

För att underlätta detta har Regionstyrelsen beslutat att alla patienter över 70 år eller som tillhör en riskgrupp ska få bilersättning för resor till planerade vårdbesök. Läs mer om bilersättning till äldre och riskgrupper länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterpå 
Region Dalarnas webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du som är 70+ eller ingår i riskgrupp kan få hjälp med att handla mat om ingen annan i din närhet kan hjälpa dig. Mora kommun samarbetar med Navet, ett nätverk som leds av Svenska kyrkan och Centrumkyrkan i Mora och som består av en rad frivilliga krafter och organisationer inom civilsamhället i Mora.

Stödjer du en familjemedlem eller vän som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning behöver ditt stöd under coronakrisen? För att klara av att hjälpa andra behöver man ibland själv få stöd. Mora kommun erbjuder e-tjänsten ”En bra plats” med information, råd och stöd för anhöriga. Tjänsten är öppen dygnet runt och du kan självklart välja att vara anonym.

För mer information och inlogg besök: enbraplats.selänk till annan webbplats

Kommunens dagliga verksamheter

De personer som har en flerfunktionsnedsättning och får sysselsättning inom Mora kommuns dagliga verksamheter får nu aktivering i hemmet istället.

Gymnasieskolan

Mora gymnasium fortsätter med blandad när- och fjärrundervisning

Mora gymnasium har beslutat om att successivt öka andelen elever som har närundervisning under vecka 20 och 21. Alla program har undervisning i skolan två till tre dagar per vecka, med fokus på att klasserna kommer in de dagar de har mestadels praktiska moment.

Gymnasiesärskolan, introduktionsprogrammen och de elever som av särskilda skäl behöver vara på plats i skolan är undantagna från fjärrundervisningen, precis som tidigare.

Förskolor och skolor i Mora kommun

Noretskolan fortsätter med blandad när- och fjärrundervisning för högstadieeleverna

Det var tänkt att båda högstadieskolorna i Mora skulle gå över till full undervisning i skolan från och med 17 maj. Nu meddelar skolledningen att Noretskolan kommer fortsätta med fjärrundervisning varannan dag under vecka 20. Morkarlbyhöjdens skola följer däremot den tidigare beslutade planen som innebär att högstadieeleverna har all undervisning i skolan från och med 17 maj.

Öppna förskolan håller stängt tills vidare

Mora kommuns öppna förskola har beslutat att hålla stängt tills vidare på grund av de skärpta nationella restriktionerna. Syftet är att ytterligare minska smittspridningen av covid-19.

Vårens prao för årskurs 8 ställs in

Vårens prao-period för eleverna i årskurs 8 på Noretskolan och Morkarlbyhöjdens skola ställs in på grund av att det är för få elever som fått en praktikplats. Anledningen är att få företag och organisationer vill ta emot praktikanter utifrån de rådande restriktionerna. 

Om barnet blir sjukt

Om ett barn har symtom som hosta, andningssvårigheter och feber ska barnet stanna hemma och ni bör boka tid för provtagning. Läs om provtagning av barn och ungdomar vid symtom på covid-19. Alla kan också följa rekommendationerna att tvätta händerna ofta, nysa och hosta i armvecket och stanna hemma vid minsta symtom. 

Region Dalarna uppmanar barn från förskoleklass och uppåt som har symtom att provtas för covid-19.

 • Om barnet visar sig vara positiv för covid-19, ska barnet stanna hemma tills det är allmänt förbättrat och därefter ytterligare två dagar. Totalt ska barnet vara hemma minst en vecka vid ett positivt testresultat.
 • Om barnet har gjort ett PCR-test som är negativt och som inte visar covid-19, ska barnet stanna hemma tills allmäntillståndet är bättre.

Vad gäller för barn som inte testas?

 • Barn från förskoleålder och upp till 14 år som har symtom men som inte har testats ska stanna hemma tills barnet varit symtomfri i 48 timmar. Om de endast har kvar lindriga symptom efter en vecka, kan de också återgå till skolan. Detta är Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas rekommendationer, men varje förskola/skola kan ha egna regler. 
 • För barn från 15 år och uppåt som har symtom men inte har testats gäller samma sak som för vuxna, alltså att de ska stanna hemma så länge de är sjuka och sedan två dagar till. Det ska dessutom ha gått minst sju dagar sedan symtomen började innan de kommer tillbaka till skolan.

Barn som är friska ska gå till skolan, men om en familjemedlem har covid-19 ska barnet stanna hemma. Rekommendationen gäller barn från förskoleålder och uppåt. Läs mer om att även unga barn ska stanna hemma på Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För de som är 16 år eller äldre gäller också vissa förhållningsregler om de bor i samma hushåll som en smittad person. Läs mer om det på Region Dalarnas webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunens kultur- och fritidsverksamheter

Kommunens simhall, idrottshallar och gymnastiksalar hålls öppna för organiserad föreningsverksamhet för barn och ungdomar födda år 2002 och senare, men är stängda för allmänheten. Läs om bokning av fritids- och idrottsanläggningar.

Rosa huset öppnar 18 maj

Ungdomsgården Rosa huset har beslutat att hålla fortsatt stängt till och med den 14 maj, under den period som högstadieskolorna fortfarande har viss fjärrundervisning. Planen är sedan att ungdomsgården öppnar igen från och med tisdag 18 maj, förutsatt att smittspridningen inte har ökat.

Kulturskolan Miranda börjar med närundervisning igen

Från och med 3 maj öppnar kulturskolan upp för fysisk undervisning en till en med elever från högstadiet och gymnasiet. I de fall det inte fungerar av olika anledningar så finns möjlighet att komma överens med sin kulturskolelärare om distansundervisning.

Kommunen höjer stödet till barn- och
ungdomsföreningar under coronaperioden

Kommunstyrelsen i Mora har beslutat att tillfälligt höja det lokala aktivitetsstödet till barn- och ungdomsverksamhet under 2021. Det har framkommit att många föreningar har det svårt ekonomiskt under pandemin. Kommunen gör därför en rejäl tillfällig höjning av aktivitetsstödet, från 5,30 kronor per deltagare och tillfälle till 10 kronor per deltagare och tillfälle.

Näringslivet i Mora

Näringslivet är hårt drabbat av nedgången under coronakrisen. Mora kommun försöker från sin sida mildra den svåra ekonomiska situationen genom flera åtgärder. Vi har även samlat uppgifter var du kan vända dig för mer information om de stöd och råd som finns nationellt och från regionala och lokala näringslivsaktörer.

Ekonomisk rådgivning under coronakrisen

Har du hamnat i en ny ekonomisk situation på grund av coronakrisen? Tveka inte att ta kontakt med kommunens budget- och skuldrådgivare.

Kom igång med digitala betalningar

I en tid då många sitter isolerade hemma, med begränsade möjligheter att röra sig i samhället, ser Länsstyrelsen ett ökat behov av att kunna göra digitala betalningar via mobilen. För den som inte tidigare har använt sig av dessa tjänster kan det dock vara svårt att komma igång på egen hand. Länsstyrelsen har därför, i samverkan med landets övriga länsstyrelser, tagit fram enkla manualer på flera språk för Android och iPhone.

Så undviker du smitta

 • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
 • Håll avstånd till andra människor när du vistas i exempelvis butiker, restauranger och kollektivtrafik.
 • Använd munskydd när du reser med kollektivtrafik under de tider på vardagar då många människor vanligtvis reser: klockan 7–9 samt 16–18 vardagar.
 • Undvik att vistas i inomhusmiljöer där många samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.
 • Avstå från sociala sammanhang som till exempel konserter, fester och bröllop.
 • Stanna hemma när du är sjuk så att du inte smittar människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra. Stanna hemma tills du varit fri från symtom i två dygn och totalt minst en vecka. Testa dig genom att boka tid via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Om du blir sjuk under arbetsdagen ska du genast avbryta ditt arbetspass och gå hem. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Med anledning av covid-19 har regeringen meddelat att karensavdraget tillfälligt slopaslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet.

Om du arbetar inom hälso- och sjukvård eller äldreomsorg kontaktar du din chef. Alla andra ska själva kontakta sjukvården för testning. Du bokar en tid via 1177 Vårdguidens e-tjänster men du kan också ringa din vårdcentral. Läs mer om testning på Region Dalarnas webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Om du är sjuk och testat positivt för covid-19 ska du ha varit feberfri och känt dig bättre i minst två dygn innan du går tillbaka till arbete eller skola. Det ska dessutom ha gått minst 7 dagar sedan symtomen började. Du kan återgå till jobbet eller skolan även om du har kvarvarande torrhosta eller bortfall av lukt och smak, om det gått mer än 7 dagar sedan du blev sjuk och du varit symtomfri i övrigt i minst två dygn.
 • Om du är sjuk och testat negativt för covid-19 behöver du inte vara hemma i sju dagar, men du ska känna dig frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.
 • Om du varit sjuk men inte tagit något prov för covid-19 gäller samma rekommendationer som för de som fått ett positivt provsvar (det vill säga de som har covid-19). Du bör dock testa dig om du har symtom som påminner om covid-19.

Enligt rekommendationer från Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Region Dalarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ska personer som bor tillsammans med en smittad person betraktas som möjliga sjukdomsfall och ges förhållningsregler. Förhållningsreglerna för hushållskontakter gäller personer från 16 år och uppåt. De innebär att man ska avstå från att vara på sin gymnasieskola eller sin arbetsplats och från fritidsaktiviteter som utförs tillsammans med andra. Den som berörs av förhållningsreglerna kommer att kontaktas av vården.

Resor

Folkhälsomyndigheten har publicerat allmänna råd, bland annat kring resorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. I första hand ska du gå, cykla eller använda andra färdmedel än kollektivtrafik. Om du behöver resa kollektivt bör du välja alternativ där det går att boka en sittplats. Resor med färdmedel där det inte går att boka plats, exempelvis stadsbussar, bör undvikas.

Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om ett allmänt råd till allmänheten om att bära munskydd inom kollektivtrafiken för att minska spridningen av covid-19. Det gäller i rusningstrafik klockan 7.00-9.00 på morgonen och klockan 16.00-18.00 på eftermiddagen för personer födda 2004 och tidigare. Var och en ansvarar att bära munskydd, som helst också ska vara CE-märkta.

Folkhälsomyndigheten uppmanar befolkningen att inte genomföra resor om de inte kan ske på ett smittsäkert sätt.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Det ska exempelvis vara möjligt att isolera sig vid sjukdom och att begränsa sitt umgänge till en mindre krets. Risken för trängsel är ofta större på många turistorter, där många människor samlas på mindre ytor, vilket kan göra det svårare att hålla avstånd. Det gäller exempelvis på många fjällorter och på butiker, mackar och restauranger utmed vägarna till dessa områden. Resan ska planeras så att sådana situationer kan undvikas.

Utrikesdepartementet, UD, uppdaterar sina aktuella råd om utlandsresor kontinuerligt.

Utländska medborgare som är 18 år eller äldre måste visa upp ett giltigt intyg om negativt covid-19-test för att få resa in i Sverige. Testet får vara max 48 timmar gammalt och ska kunna uppvisas vid ankomst. Kravet införs för att minska risken för spridning av olika virusvarianter och gäller alla över 18 år oavsett var man reser ifrån. Läs mer om covid-19-test för inresa till Sverige på krisinformation.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här hittar du mer myndighetsinformation om coronaviruset

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela endast bekräftad information.

Information in English and other languages
Here you can find information from responsible authorities about the virus, spread of infection and handling of the outbreak.

Teckenspråkstolkad och syntolkad information

Senast uppdaterad: 14 maj 2021