Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat covid-19.

Information om coronaviruset

Den här informationen är uppdaterad: 2021-01-25

Här hittar du information om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar utbrottet av covid-19.

En person håller ett förstoringsglas över ordet "virus"

Vem ska jag kontakta?

Ring 1177 om du känner dig sjuk eller har symtom. Om du har mycket svårt att andas, ring 112. För att undvika smittspridning är det viktigt att du ringer först och inte åker direkt till en vårdcentral eller akutmottagning.

Region Dalarna provtar nu för covid-19 på alla personer med symptom. Även du som är skriven i ett annat län kan testa dig via Region Dalarna.

Allmänna frågor
Läs mer på Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om du har allmänna frågor om covid-19. Du kan även ringa telefonnummer 113 13.

Mora kommun har gjort egna filmer om coronaviruset och vad som gäller för dig som bor i Mora kommun. Filmerna finns på arabiska, dari, somaliska och tigrinja. På sidan har vi också samlat länkar till information, filmer och affischer på olika språk.

Gå till sidan: Information om coronaviruset på olika språk

Mora kommun har även gjort en egen film på dalska, som framför allt riktar sig mot äldre.

Film om coronaviruset på dalskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Krisinformation.se

Folkhälsomyndigheten:

Folkhälsomyndighetens affisch om god handhygien finns också på flera språk:

Information Sverige
Filmer om hur du skyddar dig och andra från coronaviruset på somaliska, arabiska, persiska/farsi och tigrinja.

Länsstyrelsen
Affisch om hur du skyddar dig och andra från coronaviruset på flera olika språk:

Mora kommun
Enkel informationsaffisch om hur du skyddar dig från coronaviruset, riktat mot till exempel skolor. Affischen är fri använda.

Teckenspråkstolkad och syntolkad information

För dig som är orolig
krisinformation.se finns samlad information för dig som känner oro eller vill veta hur du kan ta hand om din och andras psykiska hälsa under denna kris. Där hittar du även kontaktuppgifter till flera organisationer som erbjuder stöd via telefon, chatt eller mejl. 

Information till barn
Folkhälsomyndigheten har samlat information som kan vara bra för barn och ungdomar att känna tilllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. De berättar om coronaviruset, hur du skyddar dig själv och andra och vad du kan hitta på för att må så bra som möjligt när livet inte riktigt är som vanligt.

Bris har tagit fram en sida med frågor och svar om coronaviruset, riktat till barnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Barn kan också höra av sig till Bris med sina funderingar via telefon, chatt eller mejl.

Tips på hur du som vuxen kan prata med barn
Bris har i samarbete med krisinformation.se tagit fram råd om hur du som vuxen kan prata med barn om coronavirusetlänk till annan webbplats.

Information till företagare
Vi har samlat information till företagare under coronakrisen på vår webbplats, där förtydligar vi också några av åtgärderna vi gör för underlätta för Moras näringsliv under krisen.

verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns myndighetsinformation till företagare om coronakrisen.

Så hanterar Mora kommun spridningen av coronaviruset

Mora kommun samordnar sina åtgärder med Länsstyrelsen Dalarna och övriga länet och följer rekommendationerna från andra statliga myndigheter. Det är Region Dalarna som är ansvarig för sjukvården i länet.

Mora kommun har tagit fram en pandemiplan för att ha beredskap om många anställda blir sjuka och hur vård och omsorg kan klaras för de som kommunen har ansvar för.

Allmänna råd och restriktioner

Skärpta allmänna råd

Från och med måndag den 14 december börjar nya skärpta råd gälla i hela landet. De innebär att alla, både individer och verksamhetsansvariga, är skyldiga att skydda sig själva och andra mot spridning av covid-19. Det gäller också vid firande av högtider. De nya nationella råden ersätter de tidigare lokala allmänna råden.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 14 december 2020 och gäller till och med den 30 juni 2021.

Nationella restriktioner

Regeringen och Folkhälsomyndigheten vidtog i december 2020 ytterligare åtgärder för att trycka ner smittspridningen av covid-19. Åtgärderna gäller från 18 december till 24 januari. Vid en pressträff 21 januari lämnade regeringen besked om ytterligare förlängningar av de nationella restriktionernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Följande restriktioner kommer att förlängas:

 • Regeringen uppmanar fortsatt kommuner och regioner att hålla icke nödvändig verksamhet stängd till och med 7 februari 2021.
 • Offentliga aktörer bör snarast möjligt återuppta verksamheter för barn och unga födda 2005 och senare. Barn och unga födda 2005 och senare ska kunna delta i organiserade idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter både inomhus och utomhus.
 • Folkhälsomyndighetens rekommendation om gymnasieskolan förlängs till och med 1 april 2021, men justeras något. Undervisningen ska nu bedrivas som en kombination av fjärr- eller distansundervisning och viss närundervisning.
 • Alkoholförsäljning är förbjudet från och med klockan 20.00 på serveringsställen. Detta förbud förlängs till och med 7 februari 2021.
 • Statliga myndigheter ska vidta åtgärder för att öka möjligheten för anställda att arbeta hemifrån. Detta kommer att förlängas till och med 7 februari 2021. Eftersom alla yrkesgrupper inte har möjlighet att arbeta hemifrån kommer det bli fler kontroller av riskutsatta arbetsplatserlänk till annan webbplats.
 • Från den 7 januari gäller en rekommendation om munskydd under rusningstid i kollektivtrafiken. Denna rekommendation förlängs våren ut.

Max åtta personer får samlas

För att motverka smittspridningen av covid-19 har regeringen fattat beslut om att det som huvudregel är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Ett undantag görs dock för begravningar med max 20 deltagare. Läs om vad som avses med allmänna sammankomster och offentliga tillställningar via länken nedan.

Detta gäller från och med den 24 november 2020 och utgångspunkten är att det inte ska gälla längre än fyra veckor.

Vaccination

I januari 2021 påbörjade Region Dalarna vaccinering mot covid-19. De som behöver vaccin mest kommer att erbjudas det först.

Provtagning och smittspårning

Det är Region Dalarna som ansvarar för provtagning av covid-19 samt smittspårning. På Region Dalarnas webbplats hittar du information om:

Region Dalarna inför självprovtagning

Från och med måndag den 30 november inför Region Dalarna självprovtagning för vuxna och ungdomar från 13 år. Provtagningen visar om du har covid-19 just nu. Du genomför provtagningen själv vid särskilda provtagningsstationer och utvalda apotek.

I Mora finns den mobila provtagningsstationen på Tingsnäsvägen eller så kan du boka ett självprovtagningspaket som hämtas ut på Apoteket Bävern i Mora lasarett.

Självprovtagning kan endast bokas genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster. På de platser i länet där självprovtagning införs kommer det inte längre gå att boka PCR-provtagning på vårdcentral via appen Min vård Dalarna.

Region Dalarna inför antikroppstester för allmänheten

Nu kan alla över 16 år i Dalarna boka tid för serologiprovtagning, även kallat antikroppstest, som visar på en genomgången covid-19-infektion. Tid bokas genom att logga in på webbplatsen 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med e-legitimation. Det går att boka provtagningstid på Mora lasarett, Falu lasarett, Borlänge lasarett, Avesta lasarett och Ludvika lasarett.

Testning av barn med misstänkt coronasmitta

Ett så kallad PCR-test (Polymerase Chain Reaction) visar om en person har en pågående infektion av Covid-19. Det kan inte användas för att upptäcka om det finns antikroppar efter en tidigare infektion.​​

Barn upp till 9 år som har luftvägssymtom ska i första hand stanna hemma utan PCR-provtagning. Detta enligt Region Dalarnas senaste rekommendationerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För barn från 10 år och uppåt med lindriga symptom som skulle kunna vara covid-19 gäller samma rekommendationer som för vuxna – att stanna hemma och boka tid för PCR-provtagning. Barn 13 år och äldre erbjuds självprovtagning som bokas via 1177 Vårdguidens e-tjänster. För barn mellan 10-12 år ska provtagning bokas via vårdcentralen.

Om barnet visar sig vara positiv för covid-19, ska barnet stanna hemma tills det är allmänt förbättrat och därefter ytterligare två dagar. Totalt ska barnet vara hemma minst en vecka vid ett positivt testresultat.

Om barnet har gjort ett PCR-test som är negativt och som inte visar covid-19, ska barnet stanna hemma tills allmäntillståndet är bättre.

Vad gäller för barn som inte testas?

Barn från förskoleålder och upp till 14 år som har symtom men som inte har testats ska stanna hemma tills barnet varit symtomfri i 48 timmar. Om de endast har kvar lindriga symptom efter en vecka, kan de också återgå till skolan. Detta är Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas rekommendationer, men varje förskola/skola kan ha egna regler. 

För barn från 15 år och uppåt som har symtom men inte har testats gäller samma sak som för vuxna, alltså att de ska stanna hemma tills de har mått allmänt bättre i minst 2 dygn och i totalt minst en vecka.

Kommunens boenden

Vaccinering av äldre på Moras särskilda boenden har startat

Nu har vaccineringarna kommit igång i Mora kommun. På tisdagen den 5 januari började arbetet med att vaccinera äldre personer på särskilda boenden i kommunen. Om cirka tre veckor kommer den andra dosen vaccin att erbjudas för att skyddet mot covid-19 ska bli fullgott.

Kommunens särskilda boenden öppnar upp för besök inomhus

Då antalet konstaterade fall av covid-19 minskat i länet tar Smittskydd Dalarna bort den tidigare rekommendationen om besöksrestriktioner på länets särskilda boenden. Mora kommuns särskilda boenden öppnar därmed upp för besök inomhus från och med måndag 12 oktober. Det krävs dock att alla besökare fortsätter ta ansvar och vara försiktiga för att förhindra smittspridning.

Till dig som är anhörig

Vi tycker det är viktigt att du som är anhörig till en närstående inom våra vård- och omsorgsboenden känner till våra rutiner, och känner dig trygg med oss även under dessa speciella omständigheter.

Grindstugan har öppnat igen

Grindstugan är en dagverksamhet för dementa i Mora kommun. Efter en dialog med Region Dalarnas smittskyddsenhet håller Grindstugan öppet igen från och med 9 november. För att säkerställa en säker verksamhet för brukarna begränsas antalet personer som får vistas i lokalen samtidigt. Personalen ser även till att alla håller avstånd till varandra, håller en god handhygien samt att alla ytor spritas regelbundet. Personal och brukare med minska symtom som kan vara covid-19 ska stanna hemma.

Personer över 70 år omfattas nu av samma rekommendationer som hela befolkningen

Folkhälsomyndigheten har beslutat att ta bort rekommendationen om att personer som är 70 år och äldre bör undvika kontakter med andralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Orsaken är bland annat att vissa grupper drabbats av sämre psykisk hälsa. Förändringen gör att det nu blir särskilt viktigt att alla tar sitt ansvar och följer de allmänna råden för att förhindra spridning av covid-19.

Äldre och riskgrupper uppmanas åka bil till planerade vårdbesök

Region Dalarna uppmanar patienter som är över 70 år, eller som tillhör en riskgrupp, att undvika resor med kollektivtrafik till planerade vårdbesöklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. De som har möjlighet bör istället åka med egen bil eller skjutsas av en nära anhörig för att minska risken att bli smittad av covid-19.

För att underlätta detta har Regionstyrelsen beslutat att alla patienter över 70 år eller som tillhör en riskgrupp ska få bilersättning från noll kilometer för resor till planerade vårdbesök. Läs mer om bilersättning till äldre och riskgrupper länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterpå 
Region Dalarnas webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälp med att handla mat

Du som är 70+ eller ingår i riskgrupp kan få hjälp med att handla mat om ingen annan i din närhet kan hjälpa dig. Mora kommun samarbetar med Navet, ett nätverk som leds av Svenska kyrkan och Centrumkyrkan i Mora och som består av en rad frivilliga krafter och organisationer inom civilsamhället i Mora.

Hemleverans med Morabudet

Mora kommun samarbetar med Regionstad Mora för att erbjuda hemleverans med Morabudet! Köp dina varor lokalt och få gratis leverans av varorna direkt hem till dig med Morabudet.

Anhörigstöd

Stödjer du en familjemedlem eller vän som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning behöver ditt stöd under coronakrisen? För att klara av att hjälpa andra behöver man ibland själv få stöd. Vår kommun erbjuder e-tjänsten ”En bra plats” med information, råd och stöd för anhöriga. Tjänsten är öppen dygnet runt och du kan självklart välja att vara anonym. För mer information och inlogg besök: enbraplats.selänk till annan webbplats

Kommunens dagliga verksamheter

De personer som har en flerfunktionsnedsättning och får sysselsättning inom Mora kommuns dagliga verksamheter får nu aktivering i hemmet istället.

Gymnasieskolan

Mora gymnasium övergår till fjärrundervisning

Folkhälsomyndigheten rekommenderade den 3 december att landets gymnasieskolor delvis stänger och övergår till fjärr- och distansundervisning. Mora gymnasium har därför beslutat om att införa fjärrundervisning från 7 december 2020 och har nu förlängt tiden till 29 januari. Syftet är att ytterligare minska risken för smittspridning i samhället och kollektivtrafiken.

Förskolor och skolor i Mora kommun

Kommunens förskolor och skolor håller öppet och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. På grund av de skärpta allmänna råden i länet vidtar för- och grundskolan ytterligare åtgärder från och med 17 november.

Öppna förskolan stänger till och med 7 februari

Mora kommuns öppna förskola har beslutat att hålla stängt från 4 januari till och med 7 februari på grund av de skärpta nationella restriktionerna. Syftet är att ytterligare minska smittspridningen av covid-19.

Symtomfria barn ska stanna hemma om en familjemedlem har covid-19

Barn som är friska ska gå till skolan, men om en familjemedlem har covid-19 ska barnet stanna hemma. Rekommendationen gäller barn från förskoleålder och uppåt. Läs mer om att även unga barn ska stanna hemma på Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För de som är 16 år eller äldre gäller också vissa förhållningsregler om de bor i samma hushåll som en smittad person. Läs mer om det på Region Dalarnas webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om barnet blir sjukt

Om du eller ditt barn har symtom som hosta, andningssvårigheter och feber: ring 1177 för att få vägledning. Alla kan också följa rekommendationerna att tvätta händerna, nysa och hosta i armvecket och stanna hemma om du känner minsta symtom. 

Nu kan också barn från 10 år och uppåt testa sig för covid-19, läs mer om det under rubriken Testning av barn med misstänkt coronasmitta.

Hur länge ska sjuka barn stanna hemma?

Sjuka barn under 14 år med symtom som påminner som covid-19 men som inte har testats ska stanna hemma så länge de är sjuka och sedan två dagar till.

Region Dalarna uppmanar nu barn från 10 år och uppåt som har symtom att provtas för covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Barn som fått ett positivt provsvar ska stanna hemma tills det är allmänt förbättrat och därefter ytterligare två dagar. Totalt bör barnet vara hemma minst en vecka vid ett positivt testresultat. Vid ett negativt provsvar bör barnet stanna hemma tills allmäntillståndet är bättre.

Barn över 15 år som:

 • har testat positivt för covid-19 ska stanna hemma så länge de är sjuka och sedan två dagar till. Det ska dessutom ha gått minst sju dagar sedan symtomen började innan de kommer tillbaka till skolan.
 • har testat negativt för covid-19 ska stanna hemma så länge de är sjuka.
 • inte har testats ska stanna hemma så länge de är sjuka och sedan två dagar till. Det ska dessutom ha gått minst sju dagar sedan symtomen började innan de kommer tillbaka till skolan.

Näringslivet i Mora

Näringslivet är hårt drabbat av nedgången under coronakrisen. Mora kommun försöker från sin sida mildra den svåra ekonomiska situationen genom flera åtgärder. Vi har även samlat uppgifter var du kan vända dig för mer information om de stöd och råd som finns nationellt och från regionala och lokala näringslivsaktörer.

Ekonomisk rådgivning under coronakrisen

Har du hamnat i en ny ekonomisk situation på grund av coronakrisen? Tveka inte att ta kontakt med kommunens budget- och skuldrådgivare.

Kom igång med digitala betalningar

I en tid då många sitter isolerade hemma, med begränsade möjligheter att röra sig i samhället, ser Länsstyrelsen ett ökat behov av att kunna göra digitala betalningar via mobilen. För den som inte tidigare har använt sig av dessa tjänster kan det dock vara svårt att komma igång på egen hand. Länsstyrelsen har därför, i samverkan med landets övriga länsstyrelser, tagit fram enkla manualer på flera språk för Android och iPhone.

Stanna hemma om du känner dig sjuk

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Om du blir sjuk under arbetsdagen ska du genast avbryta ditt arbetspass och gå hem. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Det är viktigt att du provtas. Om du arbetar inom hälso- och sjukvård eller äldreomsorg kontaktar du din chef. Alla andra ska själva kontakta sjukvården för testning. Du bör helst boka en tid via appen Min Vård men du kan också ringa din vårdcentral. Läs mer om testning på Region Dalarnas webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur länge ska jag stanna hemma?

Om du är sjuk och testat positivt för covid-19 ska du ha varit feberfri och känt dig bättre i minst två dygn innan du går tillbaka till arbete eller skola. Det ska dessutom ha gått minst 7 dagar sedan symtomen började.

Du kan återgå till jobbet eller skolan även om du har kvarvarande torrhosta eller bortfall av lukt och smak, om det gått mer än 7 dagar sedan du blev sjuk och du varit symtomfri i övrigt i minst två dygn.

Om du är sjuk och testat negativt för covid-19 behöver du inte vara hemma i sju dagar, men du ska känna dig frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.

Om du varit sjuk men inte tagit något prov för covid-19 gäller samma rekommendationer som för de som fått ett positivt provsvar (det vill säga de som har covid-19). Du bör dock testa dig om du har symtom som påminner om covid-19.

Personer som bor med smittade ska betraktas som möjliga fall

Enligt nya rekommendationer från Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Region Dalarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ska personer som bor tillsammans med en smittad person betraktas som möjliga sjukdomsfall och ges förhållningsregler. Förhållningsreglerna för hushållskontakter gäller personer från 16 år och uppåt. De innebär att man ska avstå från att vara på sin gymnasieskola eller sin arbetsplats och från fritidsaktiviteter som utförs tillsammans med andra.

Förhållningsreglerna gäller som regel i sju dagar från provtagningsdatum för den smittade personen. Den som berörs av förhållningsreglerna kommer att kontaktas av vården.

Smittskydd Dalarna har beslutat att hushållskontakter inte ska provtas med PCR-prov om de inte själva visar symtom som kan tyda på covid-19.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Om hushållskontakten utvecklar symtom ska han eller hon boka tid för provtagning.

Karensavdraget slopas

Med anledning av covid-19 har regeringen meddelat att karensavdraget tillfälligt slopaslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet.

Så undviker du smitta

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
 • Håll avstånd till andra människor när du vistas i exempelvis butiker, restauranger och kollektivtrafik.
 • Använd munskydd när du reser med kollektivtrafik under de tider på vardagar då många människor vanligtvis reser: klockan 7–9 samt 16–18 vardagar.
 • Undvik att vistas i inomhusmiljöer där många samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.
 • Avstå från sociala sammanhang – som idrottsträningar, konserter, fester, bröllop och begravningar.
 • Stanna hemma när du är sjuk så att du inte smittar människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra. Stanna hemma tills du varit fri från symtom i två dygn och totalt minst en vecka. Testa dig genom att boka tid via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Resor

Munskydd i kollektivtrafiken från 7 januari

Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om ett nytt allmänt råd till allmänheten om att bära munskydd inom kollektivtrafiken för att minska spridningen av covid-19. Var och en ansvarar att bära munskydd, som helst också ska vara CE-märkta.

Använd helst andra färdmedel än kollektivtrafik

Folkhälsomyndigheten har publicerat nya allmänna råd, bland annat kring resorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. I första hand ska du gå, cykla eller använda andra färdmedel än kollektivtrafik. Om du behöver resa kollektivt bör du välja alternativ där det går att boka en sittplats. Resor med färdmedel där det inte går att boka plats, exempelvis stadsbussar, bör undvikas.

Resenärer bör hålla avstånd och i övrigt följa anvisningarna i kollektivtrafiken och i andra kollektiva färdmedel.

UD avråder från vissa utlandsresor

Utrikesdepartementet, UD, uppdaterar sina aktuella råd om utlandsresor kontinuerligt. Läs om utrikesdepartementets reserekommendationer.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Inresande från Storbritannien och Sydafrika bör testas för covid-19

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla som nyligen har vistats i Storbritannien eller Sydafrika att stanna hemma i minst sju dagar, att undvika kontakt med andra så långt det går, och att testa sig snarast efter ankomst med uppföljande test fem dagar efter ankomst. Även övriga i hushållet bör stanna hemma i väntan på provsvar. Läs mer om rekommendationer för inresande från Storbrittanien och Sydafrika på krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Senast uppdaterad: 25 januari 2021