Grundskolan i Mora får pris för arbete för källkritik på nätet

Projektet Nätsmart Mora inom för- och grundskoleförvaltningen i Mora kommun har tilldelats priset Det gyllene förstoringsglaset. Det är Internetstiftelsen i Sverige som för fjärde året delar ut sitt källkritikspris på källkritikens dag. Priset tilldelas personer eller organisationer som har ”verkat för att främja insatser som syftar till att öka skolans, elevers och allmänhetens kunskaper om källkritik”.

Foto på läraren Erika Hagström på Noretskolan i Mora, som undervisar för sina elever.

Läraren Erika Hagstöm på Noretskolan i Mora, där eleverna får undervisning i att vara nätsmarta.

Årets vinnare är satsningen Nätsmart Mora som är kommunens arbete med att skapa förutsättningar att bättre hantera digitaliseringens möjligheter och utmaningar. För- och grundskoleförvaltningens digitala skolutvecklare leder nätsmartgruppen, som består av pedagoger från alla stadier. Nätsmartgruppens uppdrag är att ge personal och vårdnadshavare stöd i frågor kring de ungas beteende på nätet och de utmaningar och möjligheter som internet innebär för unga personer.

I motiveringen från Internetstiftelsens jury sägs, att Mora kommun har tagit ett ”initiativ som på ett systematiskt och samordnat sätt satsat på att göra alla barn och unga i kommunens förskolor och grundskolor, men också deras vårdnadshavare, mer medvetna och kunniga i ämnen som källkritik, integritet, sociala medier och upphovsrätt. Det är ett arbete för fler att inspireras av.”

Nätsmart Mora startades i kommunen 2016 när de digitala skolutvecklarna Erika Olsson och Anders Karlsson uppmärksammade hur viktigt ämnet var. Det togs fram material till övningar och lektioner.

”Vi är väldigt glada över att få ta emot det här priset och vi ser det som ett bevis på att vi arbetar i rätt riktning. Vi har kommit en bit på vägen men den tekniska utvecklingen går i rasande fart och vi får ständigt göra vårt allra bästa för att hänga med”, säger Anders Karlsson, digital skolutvecklare på Mora kommun.

Juryn som delar ut priset Det gyllene förstoringsglaset består av Jannike Tillå, Internetstiftelsen, Kristina Alexanderson, Internetstiftelsen, Anette Novak, Statens medieråd, Jeanette Gustafsdotter, Tidningsutgivarna, Åsa Larsson, frilansjournalist och en av grundarna av Viralgranskaren. Arbetet har letts av Björn Appelgren, Internetstiftelsen.

Allt publiceras på webbplatsen www.natsmartmora.se Länk till annan webbplats. och är fritt för alla att använda.

Foto på Anders Karlsson, en av projektledarna för Nätsmart.

Anders Karlsson, en av projektledarna för Nätsmart Mora.

Senast uppdaterad: 13 mars 2020