Kommunens anställda erbjuds förmånscyklar

De anställda i Mora kommun kommer att få möjlighet att leasa cyklar, enligt ett förslag till kommunfullmäktige. Förslaget innebär att tillsvidareanställda ska få möjlighet att hyra så kallade förmånscyklar. För Mora kommun innebär erbjudandet inga extra kostnader, förutom en administrativ hantering.

Foto på en kvinna som cyklar genom Bonäs

En förmånscykel innebär att kommunen upphandlar och tecknar ett avtal med en leverantör, om möjligt på den lokala marknaden. Den tillsvidareanställde i kommunen förbinder sig at betala för cykeln i 36 månader genom ett löneavdrag på bruttolönen. Det betraktas som en förmån, vilket innebär att den anställde får betala skatt för möjligheten. Efter tre år finns möjlighet att köpa loss cykeln eller att lämna tillbaka den.

Förslaget om förmånscykel grundas på en motion från David Örnberg (V). Motionen omfattade enbart elcyklar, men förslaget till fullmäktige har ändrats så att det även gäller cyklar utan eldrift.

Förslaget är i enlighet med Mora kommuns arbete för en hälsosam livsstil. Genom att medarbetaren uppmuntras att cykla, så bidrar det till ett klimatsmart samhälle, vilket ligger i linje strategin Hållbara Mora och Mora cykelstrategi 2019 – 2040. Intentionerna finns också hos nätverket Glokala Sverige, där Mora kommun är medlem.

Ett flertal kommuner i Sverige erbjuder idag förmånscyklar för sina anställda, bland annat Borlänge i Dalarna.

Den 25 februari godkände kommunstyrelsen förslaget. Slutligt beslut tas av kommunfullmäktige den 16 mars.

Senast uppdaterad: 25 februari 2020