Siljan Turism redo inför sommarsäsongen

5 juni 2012
Lerdalshöjden Visa större bild
Rättviken i Siljan, sedd från Lerdalshöjden.

Bara några få dagar innan den första sommarmånaden juni hölls årsstämman på Hotell Lerdalshöjden i Rättvik. Där VD Birgitta Pettersson visade färdriktningen framåt.

Dagen var dessutom osedvanligt väl vald för att ge en försmak av den kommande sommaren. Termometern visade +25 grader och solen sken från en klarblå himmel. Utsikten över den klarblå Siljan var magnifik, inte minst tack vare lövträdens skira grönska som fulländade bilden av det turistmål bolaget är satt att marknadsföra.

Internet har ändrat affärsmodellen

Visst, Siljansregionen besöks året om, men det är ändå sommaren med allt vad den kan erbjuda som lockar särklassigt flest besökare. Och dessa besökare har i stor utsträckning gått över till att göra sina bokningar på nätet. En utveckling som har fått till följd att Siljan Turism organiserat om sina styrkor för att möta den nya verkligheten.

Birgitta Pettersson
Birgitta Pettersson

- Idag sker 70-80 procent av alla bokningar via internet, meddelade Birgitta Pettersson. Men vi måste givetvis ändå ha kvar möjligheten att boka via telefon, dessutom är det många nätbokare som ändå vill tala med oss för att få svar på olika frågor inför sitt besök.

Vid sidan av de organisatoriska förändringarna inriktas arbetet till stor del på att trimma kostnader och att finslipa ägarstrategin. Med mer än 600 delägare i näringslivet och fyra kommuner är det en viktig del av verksamheten och kräver därför ständig tvåvägskommunikation.

På årsstämman ställdes en del frågor om marknadsföringen internationellt. Som en av delägarna i Visit Dalarna har det fallit sig naturligt för Siljan Turism att samla sina resurser i den organisationen där alla länets kommuner finns med. Visit Dalarna kanaliserar i sin tur marknadsföringen via Visit Sweden som är rikstäckande och därför har större möjlighet att nå ut på utlandsmarknaderna.

- Våra prioriterade länder är Norge, Danmark, Tyskland och Holland och vi känner att samarbetet fungerar bra med våra partners.

"Siljan Turism - ett av nordens ledande destinationsbolag"

Så lyder den stolta visionen som antagits för 2012 och för att nå dit vill det till att en mängd delmål först uppfylls. En viktig komponent är då affärsidén, där texten numera kompletterats med "stora möten och event" för att täcka in en större marknad än bara fritidsresandet. 

Men vid sidan av visionen finns också en mission, ett begrepp som föranledde en liten semantisk diskussion på stämman. Sedan en av stämmodeltagarna förklarat att ordet betyder "uppdrag" förklarade styrelsens ordförande att man skulle ändra benämningen till mission/uppdrag. Vad det handlar om är det uppdrag man har från sina delägare, formulerat som att bolaget "... ska skapa förutsättningar för ökad försäljning för sina delägare".

Marknadsbearbetningen sker med en omfattande verktygslåda; printmedia, mässor, PR, kampanjer, webb, app, sociala medier och försäljning. Området affärsutveckling är omhuldat och innefattar både interna och externa aktiviteter, liksom projekt av skilda slag. Ett par exempel på projekt är internationalisering och naturturism.

Ständig utveckling ett måste

De senaste årens snabba utveckling av webbförsäljningen ger en otvetydig vink om att många andra utmaningar väntar framöver.

- Hur ska till exempel våra turistbyråer se ut om tio år, var en retotisk fråga om Birgitta Pettersson ställde till församlingen.

Vilka produkter som ska säljas - och hur -  är givna frågor som kommer att uppta ledningens tid de kommande åren. För att hänga med i utvecklingen måste omvärlden bevakas och analyseras noga, lika viktigt är att rätt slutsatser sedan dras. Medarbetarnas kompetensutveckling får heller aldrig stanna av, inte heller den lokala närvaron med ständiga delägarkontakter.

 

Sven-Erik Nilsson

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 5 juni 2012.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... elektriciteten kom till Östnor 1916?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213