Ökad satsning på ungdomskultur

27 maj 2011

Kulturnämnden har haft sitt sista sammanträde innan sommaren och har därmed antagit upprättat förslag till budget och mål för 2012. Nu återstår för kommunfullmäktige att med Kommunplan 2012 fastställa förslaget.

Kulturnämnden räknar med att klara sin verksamhet för 2012 utan alltför stora förändringar i verksamheterna men kommer under året att inleda en större översyn av hela nämndens verksamhetsområde. Detta för att man på sikt kommer att få svårt att klara att hålla budgetramarna med befintlig organisation.
Kulturnämnden har också fastställt mål för perioden och vill se att andelen kommunmedborgare som är nöjda med kulturutbudet ökar.

Rosa huset
Rosa Huset, centrum för ungdomskulturen i Mora.

Den största utmaningen handlar om att öka nöjdheten hos ungdomarna och därför kommer stort fokus att läggas på verksamheterna vid ungkulturhuset ”Rosa Huset” som för sina verksamheter har målsättningen ”av, med och för unga”. Som ett led i detta har nämnden därför äskat medel från de av Kommunstyrelsen avsatta medlen för arbetsmarknadsåtgärder för unga till att finansiera en tjänst som ungdomsombud som ska förläggas till ”Rosa Huset”. Det handlar om att projektanställa en ungdom med den unika kompetensen att vara ung som ska fungera som en länk mellan ungdomarna, tjänstemännen och de förtroendevalda. Tjänsten ska också fungera som en hjälp för den unge att etablera sig på arbetsmarknaden.

Musik vid Siljan är en sedan sextiotalet årligt återkommande musikfestival som de senaste åren haft svårigheter att gå ihop ekonomiskt. Förra året gjordes en översyn av bolaget Musik vid Siljan, vilket Mora Kommun är delägare i, som resulterade i minskad administration och att uppdraget att producera musikfestivalen givits till Musik i Dalarna. Osäkerheten som dock ännu råder kring festivalens fortsatta varande är negativ för festivalen och för möjligheten att söka externa medel.

För att råda bot på denna osäkerhet avgav därför Kulturnämnden vid sitt senaste sammanträde en avsiktsförklaring med innebörden att stödja ett långsiktigt avtal med Musik vid Siljan, under förutsättning att årets festival visar ett fortsatt publikintresse och en ekonomi i balans.

Programmet för årets upplaga av Musik vid Siljan finns att hämta på såväl Kulturhuset som turistbyrån. Du kan också ladda ner det via länken nedan.

 

Program för Musik vid Siljan 2011

 

Gunillahelen Olsson
Ordf. kulturnämnden

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 27 maj 2011.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... IFK Mora fyllde 100 år 2009?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213