Ny backe i Vasaloppsspåret

23 februari 2012

I slutspurten, bara 100 meter från målet, tornar den upp sig. Den konstgjorda backen som i sitt inre döljer en gångtunnel.

För fyra år sedan togs Auklandbacken i bruk, även den en konstgjord skapelse. Men den byggdes i ett annat syfte, nämligen för att leda åkarbussarna bort till duscharna på Prästholmen. Busstrafik dit hade då blivit möjlig tack vare den förstärkta gång- och cykelbron från Andreasgården över Hemulån. Och på grund av att Vasaloppsspåret måste korsas på något sätt blev lösningen en viadukt där förste Vasaloppsåkare att passera var Jörgen Aukland som också vann det året. Av det skälet fick han också namnge backen vid en ceremoni några månader senare.     

container-1 Visa större bild
Containern är på plats och snön har börjat köras fram.

Nu har det alltså blivit dags för ännu en konstgjord backe, den här gången alldeles vid upploppets slut. Anledningen är att man vill få bort två gångpassager över spåret och för att åstadkomma det måste en tunnel skapas. Som framgår av bilderna består den av en vanlig 40 fots container som förstärkts extra för att klara trycket av pistmaskinerna. Över containern fylls sedan snö och en sista "slakmota" byggs upp till krönet där en lite utförslöpa tar vid mot det hägrande målet.

När fotgängarna inte längre korsar upploppet dras heller ingen sand upp i spåren och förorsakar slitage på skidornas belag. Inte heller riskerar åkare att krocka med publik som springer över. Men den största vinsten är att även rullstolsburna nu kan ta sig över från en sida till den andra, något som hittills varit i princip omöjligt. 

container-6
Några timmar senare har mer snö fyllts på.

Ytterligare en backe nära mål kan bli den avgörande faktorn i en spurtstrid och göra upploppet än mer utslagsgivande. Den enda nackdelen för åskådarna vid målområdet är att backen skymmer den bortre delen av upploppet, så det är först när åkarna kommer upp på krönet som de blir synliga. Men tack vare den stora bildskärmen kan publiken följa dem hela vägen. Även de vid tv-apparaterna kan vara lugna, en kamera kommer att vara placerad uppe på krönet och det gör att ingen del av sträckan hamnar utom synhåll för tittarna.    

 

Sven-Erik Nilsson

container10 Visa större bild
Torsdagen den 23/2 kl. 08:15: Nu är konstruktionen i stort sett klar. Containern är helt snötäckt och bara finputsningen återstår.

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 22 februari 2012.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Rumbo Mats Aronsson i Östnor redan på 1820-talet startade det som sannolikt var Ovansiljans första bankrörelse?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213