Mot Dalafjällen med hållbara transporter

10 oktober 2011

Publikbild
 

Mångmiljardsatning planeras

En kraftig expansion inom turismnäringen i norra Dalarna planeras fram till 2020. Hur ska då resmönstret kunna ändras? Det diskuterades på en konferens i Mora.

Arrangör var "Fjällpaket Dalarna", ett projekt som ska följa den kommande utvecklingen och finnas med som ett stöd för de omfattande åtgärder som planeras. Grundare är besöksnäringen, länsstyrelsen, Tillväxtverket, Trafikverket och kommunerna Malung-Sälen, Älvdalen och Mora.

De siffror som figurerar i sammanhanget är minst sagt imponerande. Miljarder kommer enligt planerna att investeras i anläggningarna som får 28 000 nya bäddar. Med tanke på att det i dag finns 100 000 bäddar innebär detta en kapacitetsökning med ca 30 %. Samtidigt antas 2 800 nya arbetstillfällen bli följden. Ett annat antagande är att fritidsresandet till Dalafjällen kommer att öka med 55 %.

Fler gäster - mer trafik

Denna utveckling får givetvis stor påverkan inom ett antal områden i samhället. Ett av dem är trafiken och det var den som stod i centrum för Morakonferensen. "Hur kan vi tillsammans skapa hållbara resor till Dalafjällen?" var dagens tema som de 102 anmälda skulle diskutera. "Hur ska vi kunna resa i färre bilar på ett enklare sätt?" var en annan fråga som lyfts i programmet och av den kan man dra slutsatsen att det är bilen som även i fortsättningen antas vara det helt dominerande transportmedlet.

Tre herrar Visa större bild
Joachim Johansson, Idre Fjäll,
Staffan Derning, Idre Himmelfjäll
och Carl Henric Kindlund, KPMG,
diskuterar.

Men en programpunkt ägnades åt den kommande flygplatsen Sälen-Trysil Airports möjliga betydelse för resandet, en annan åt möjligheten att öka andelen tåg och buss. I båda fallen poängterades vikten av att smidiga transportmöjligheter finns efter avstigningen, både till, från och inom destinationen.

Utländska förebilder

- En Monorail eller ett så kallat sky-train från Sälen-Trysil Airport till Sälen är en spännande idé, tyckte Ingemar Kyhlberg, projektledare för SITE Destination. Och varför finns det inte redan ett flyg Oslo - Trysil - Mora - Stockholm?

Jesper Johansson från WSP Analys & Strategi gav exempel från några europeiska skidorter där man lyckats öka andelen besökare som kommer med kollektiva färdmedel. I österrikiska Werfenburg får alla ett särskilt kort som ger gratis tillgång till shuttle service, taxi inom skidorten och skidhyra.

Lotta och Göran Visa större bild
Lotta Magnusson, länsturistchef, och
Göran Carlsson, chef för Region
Dalarna.
 

- Och i Schwarzwald Konus får man åka gratis i kollektivtrafiken, även till 130 (!) närliggande orter.

Genomgående för konferensen var alltså insikten om att bilens dominans även i framtiden. Tåg och buss bedömdes dock ha möjligheter att öka på bilismens bekostnad, framför allt som en följd av att andelen utländska besökare antas öka.

- Ska vi kunna belägga de nya bäddarna måste vi helt enkelt få fler besökare från andra länder, underströk Jocke Johansson, VD för Idre Fjäll. Och då kan kombinationen flyg-buss eller flyg-tåg vara  ett intressant alternativ. Andelen svenska gäster är redan hög och kan bara förväntas stiga marginellt.

Hans åsikter delades av Göran Carlsson, chef för Region Dalarna:

- Det är just den kommande ökningen av utländska besökare som vi tror ska göra att bilåkandet relativt sett minskar, eftersom de kan antas utnyttja kollektiva transportmedel i högre utsträckning.

Moras betydelse ökar

I det sammanhanget kommer Moras nya resecentrum väl till pass när det står klart vid årsskiftet 2012-2013. Åtminstone för tågresenärerna som här kan byta till charterbuss för att komma till slutdestinationen.

Konferensen i Mora var inte ägnad att fatta några beslut, inriktningen var i stället att försöka göra prioriteringar och komma till en del överenskommelser. Den 8 december träffas man igen i Sälen för ett uppföljningsseminarium där det är tänkt att man - som det uttrycktes -  ska gå "från ord till handling". 

 

Sven-Erik Nilsson

Grupparbete
Ingen konferens utan grupparbeten.
 

 

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 10 oktober 2011.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... elektriciteten kom till Östnor 1916?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213