Häxprocesser förr och nu

27 april 2012

Vilka likheter finns det mellan det som hände i på Sandängarna i Mora 1669 och dagens arbetsplatsmobbning? Det är ämnet för ett seminarium den 2 juli i anslutning till skådespelet "Ett satans spektakel". 

Ebbe Schön
Ebbe Schön

För snart 350 år sedan avrättades 15 personer på Sandängarna i Mora, dömda för att ha bedrivit häxkonster. Man frågar sig onekligen vad som rörde sig i hjärnorna hos de rättskipare som på olika håll i landet sände ungefär 300 personer i döden. För oss känns häxprocesserna väldigt avlägsna, men i sommar kommer de att aktualiseras igen genom "Ett Satans Spektakel". Ett skådespel som ges i åtta föreställningar i Vattnäs konsertlada under den första veckan i juli.

Det finns åtminstone en beröringspunkt mellan häxprocesserna förr och nu. Arbetsplatsmobbning är ett begrepp som tyvärr alltför ofta förekommer i vår upplysta tid, och även om de utsatta inte möter samma grymma öde som dåtidens häxor så kan tillvaron utvecklas till ett sannskyldigt helvete för dem som drabbas.

Spektakel
Leenah Malmi Pauser

Dessa två fenomen kommer att närmare analyseras ur ett antal olika perspektiv vid seminariet den 2 juli. Historiska, juridiska, religiösa, psykologiska och sociologiska infallsvinklar tas då upp av en ytterst meriterad panel. Den består av folklivsforskaren Ebbe Schön som studerat häxprocesserna på djupet och dessutom snart ger ut en bok där de jämförs just med arbetsplatsmobbning.

Leenah Malmi Pauser är präst i Mora församling och har arbetat som psykoterapeut med konflikter och förhandlingar inom Stockholms stift. Hon är dessutom doktorand i konstvetenskap med inriktning på konstnärlig frihet.

Zaremba
Maciej Zaremba

En av våra mest bemärkta undersökande journalister är Maciej Zaremba, DN-medarbetaren som vann Stora Journalistpriset 2006 för sin reportageserie "Den polske rörmokaren". Sedan dess har han gått vidare med "Mobbarna och rättvisan" och "Hem till skolan". Han har också förärats ett hedersdoktorat vid Lunds universitet och anlitas ibland som sakkunnig i ämnet arbetsplatsmobbning.

Tre experter, med andra ord, och förutom sina anföranden kommer de att samtala under ledning av moderatorn Marie Mian som förutom att ha varit med och startat 1.6-miljonersklubben för kvinnors hälsa också arbetar som psykosyntescoach (sic!). Det blir givetvis också möjlighet för publiken att ställa frågor till panelen.

 

 Sven-Erik Nilsson

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 26 april 2012.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... den första skolundervisningen i Mora påbörjades 1643?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213