Gösta Frost medaljerad av Nordiska Museet

25 oktober 2011

Hans hängivna arbete som ordförande i stiftelsen Siljansfors skogsmuseum har gett honom en välförtjänt utmärkelse.

Arbetet har långt ifrån bara varit traditionellt styrelsearbete, han har i minst lika hög grad varit engagerad i ombyggnadsarbeten, som flyttkarl och som inredare av det nya flottningsmuseet som invigdes den 21 oktober.

Gösta Frost

Så här motiverar Nordiska museet valet: 

"Gösta Frost, Mora, tilldelas medaljen för hembygdsvårdande gärning för sitt hängivna arbete för hembygden kring Mora. Under senare år har Gösta Frost lagt ned mycket ideellt arbete på att vidareutveckla Siljansfors Skogsmuseum till ett av Sveriges största museer inriktat på skogsarbetets, flottningens och järnbruksarbetets historia. Gösta Frost har varit en drivande kraft för att Siljansfors Skogsmuseum skulle få möjlighet att överta samlingarna och båtarna från Flottningsmuseet i Gysinge. Genom denna insats har han aktivt bidragit till att bevara viktiga delar kring flottningens historia, en viktig epok i industrihistorien och för utvecklingen av skogsnäringen. Sveriges förnämsta föremålssamling om flottningsarbete kan nu leva vidare i en sammanhållen utställning och ett aktivt brukande av flottningsbåtar.

Medaljen för hembygdsvårdande gärning utdelas till inom kulturminnesvården förtjänta personer. Medaljen har delats ut till landsantikvarier och till hembygdsvårdare, meddelare etc. Kan gälla personer som inom forskning eller dylikt nedlagt speciella förtjänster."

Gösta Frost
Gösta Frost tara emot medaljen av Lars O Grönstedt, ordförande i Nordiska museets nämnd. Utdelningen ägde rum måndagen den 24 oktober.
Foto: Peter Segemark, Nordiska museet.

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 25 oktober 2011.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... IFK Mora fyllde 100 år 2009?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213