Växande köer aktualiserar nybygge

18 augusti 2011
Saxnäs
Att bygga nytt på Saxnäs är inget som Bernt Persson förespråkar.


Till tre boendeformer har nu köerna blivit så långa att tankar väckts inom socialnämnden om att utöka kapaciteten. Detta framkom vid sammanträdet den 17 augusti.

- Det handlar om särskilt boende, demensboende och korttidsboende, förklarar socialnämndens ordförande Bernt Persson (S). För ett år sedan hade vi 17 tomma lägenheter till förfogande, nu finns en kö på 26 personer. Även om behovet kan komma att fluktuera lite framöver så ser vi ändå att något måste göras och då måste det bli i form av ett nybygge. Helst i anslutning till något befintligt boende, dock inte Saxnäs. Vi kommer att ta upp saken i budgetdiskussionerna framöver men processen fram till inflyttning är ändå lång, jag skulle tippa att det rör sig om ungefär tre år.

Att det tar sådan tid grundar han på erfarenheter från Emmagården på Saxnäs där det också dröjde flera år från de första diskussionerna till dess att huset stod klart.

- En stor fördel vore om vi kunde samla alla tre boendeformerna i ett kommande nybygge. Det skulle underlätta omflyttningar vartefter behoven ändras.

Delårsrapport januari-juli

Efter årets sju första månader är underskottet -2 215 tkr, varav försörjningsstödet utgör -2 026 tkr. Resterande -159 tkr faller på socialförvaltningens övriga verksamhet. Helårsprognosen der dock dystrare ut, den landar på -3 503 tkr. Siffran förutsätter emellertid att nämnden som utlovat kompenseras med det belopp som överstiger budgeterade 5 000 tkr för försörjningsstöd. Aktuell helårsprognos för den budgetposten är för närvarande - 8 526 tkr.

- Men det är trots allt mindre än vad som gäller för Orsa, påpekar Bernt Persson.

Förutom försörjningsstödet är det hemtjänsten (-2 095 tkr) och individ- och familjeomsorgen (-1 963 tkr) som är de stora minusposterna i delårsbokslutet. Och det förhållandet kommer inte att ändras under resten av året. 

Sedan maj har kostnaderna ökat inom LSS (köpt verksamhet) och missbruksvården, dessutom har fler placeringar för barn och ungdom bidragit till ytterligare försämring.

- En glädjande nyhet är att den så kallade vårdtagarnärvaron, det vill säga den tid som hemtjänstpersonalen tillbringar hos vårdtagarna, har ökat från 60.8 % i mars till 67.5 %. Och det innebär att vi nått målet på det området, säger Bernt Persson.

Se ekonomisk uppföljning januari-juli 2011 här

 

Sven-Erik Nilsson 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 18 augusti 2011.

Sök på webbplatsen

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213