Vårdpersonal lär mer om demens

1 oktober 2009
Klassrummet Visa större bild

Sedan i våras utbildas alla som jobbar inom hemtjänsten och i serviceboenden, sammanlagt ungefär 200 personer. Senare i höst och efter årsskiftet står personal i särskilda boenden på tur.

Dessa kategorier möter ofta lindrigare former av demens i sitt dagliga arbete med vårdtagarna. För att bättre kunna förstå och bemöta dem genomför socialförvaltningen en omfattande utbildningsssatsning som startade under senvintern i år och avslutas vid ungefär samma tidpunkt 2010. Då ska ungefär 300 personer ha fått ökade kunskaper om demens och hur man bäst hjälper dem som drabbats av denna smygande sjukdom.

Tre dagar på en vecka

Kursen leds av demenssköterskan Marie Hultén som kom till Mora för tre år sedan och då började med att utbilda den personal som skulle börja jobba i den nya Emmagården.

Marie Hultén
Marie Hultén, kursledare.
- Det var ungefär 35 personer som hade valts ut bland de sökande och de fick ungefär samma utbildning som den här, berättar hon. Här gör vi den under tre dagar, tisdag-torsdag-tisdag, och varje grupp består av ungefär 20 personer.

Bland de ingående momenten kan nämnas bemötande, självkännedom, integritet, beteendestörningar, sömn och nutrition. En allmän information om själva sjukdomen finns givetvis också med i kursplanen.

Exempel från verkliga livet

- Vi jobbar väldigt mycket med fallbeskrivningar, förklarar Marie Hultén. Det gör utbildningen mera levande, ger upphov till diskussioner och gör undervisningen mer lärorik. I hemtjänsten möter personalen många svårigheter i sina jobb på grund av att de tillbringar ganska korta pass hos vårdtagarna. Därför är det bra om man kan få veta lite mer om dem, helt enkelt få en sorts levnadsberättelse. En sådan kan ofta ges av någon anhörig som kanske levt en stor del av sitt liv med den sjuke. Demens brukar för övrigt kallas "de anhörigas sjukdom" eftersom påverkan på dem är väldigt stor.

Bemötandet är en viktig del i demenssammanhang och därför ägnas en relativt stor del av kursen åt detta.

- Även självkännedom är betydelsefull faktor för vårdpersonalen, att reflektera över var de har sig själva och över de egna behoven.

Positiva kursdeltagare

Två av de som gått kursen är Kristina Heiskanen och Karolina Hansson. De jobbar båda på "Gläntan", en avdelning för korttidsboende på Spanskgården, och har haft stort utbyte av det som förmedlats.

Karolina och Kristina
Karolina Hansson och Kristina Heiskanen.

- Vi har aldrig tidigare gått någon liknande utbildning utan bara haft småkurser och föreläsningar. Det här har varit fantastiskt bra och vi har verkligen lärt oss mycket, säger Kristina Heiskanen.

- Jag känner att kursen kommer att bli till stor hjälp i jobbet, den ger oss större förståelse helt enkelt, tror Karolina Hansson. Nu vet vi bättre hur vi ska bemöta våra vårdtagare.

 

Sven-Erik Nilsson

 

 

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 12 oktober 2009.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... den senaste minnesstenen i Dalarna med anknytning till Gustav Vasas äventyr restes i Kättbo 1934? Till minne av skidåkarna Lars och Engelbrekt som sägs vara de som hann upp den blivande kungen i Sälen vid årsskiftet 1520-1521.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213