Valfri hemtjänst möjlig från och med 2019

19 september 2018

Under 2019 kommer du som fått beviljad hemtjänst själv kunna välja det hemtjänstföretag som ska utföra sysslor i hemmet. Du kan välja mellan kommunens hemtjänst eller ett privat företag.

Vad innebär det att välja hemtjänst?

Du har möjligheten att själv välja hemtjänstutförare. Socialnämnden ansvarar för att ge dig information om vilka utförare det finns att välja mellan. Valfriheten gäller under förutsättningen att det finns företag att välja bland som är godkända enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Måste man välja?

Det är frivilligt att välja. Vill du inte välja sin hemtjänstutförare själv så regleras turordningen enligt det förfrågningsunderlag som socialnämnden beslutar. 

Upphandlingunderlag för privata utförare

Socialnämnden beslutade under onsdagens möte att det upphandlingsunderlag som ska gälla för Mora kommuns privata utförare inom hemtjänst ska gälla omvårdnad och service:  

  • Omvårdnad: personliga insatser som ska tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov såsom personlig omvårdnad eller hygien
  • Tillsyn, förflyttningar, avlösning, mathållning och måltidsstöd samt insatser för att den enskilde ska känna trygghet och säkerhet i hemmet.  Kategorin innefattar också avlösning i hemmet vilket innebär tillfälligt övertagande av anhörigs vård och omsorg till berörd individ. 
  • Service: Praktisk hjälp och stöd med städning, tvätt, inköp, ärenden, matdistribution.  

Hemtjänsteutföraren kan ansöka om att bli godkänd enligt LOV inom båda kategorierna eller var för sig.

 

äldre par får mat av sköterska

Dela med andra
  • Dela på Google
  • Dela på LinkedIn

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 19 september 2018.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... att Anders Ström 1931 var förste Morabo att vinna Vasaloppet?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213