Vad tycker du om bemanningen i demensvården?

22 september 2011

Socialstyrelsen arbetar med att ta fram bindande regler för bemanningen i särskilda boenden där personer med demenssjukdom bor. Nu vill vi veta hur anhöriga, personal och demenssjuka uppfattar bemanningen i olika situationer.

Lämna dina synpunkter genom att svara på några frågor på vår webbplats. Svaren blir en del av underlaget i Socialstyrelsens fortsatta arbete.

Läs mer om webbenkäten och svara på frågorna här: http://www.socialstyrelsen.se/demens

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 22 september 2011.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... IFK Mora fyllde 100 år 2009?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213