Tioårsjubileum för personliga ombud

1 februari 2012

Den 1 februari 2002 startade verksamheten på Moragatan, då tillsammans med fem grannkommuner. Nu har tio år gått och ombuden kan blicka tillbaks på en tid som även inneburit en del förändringar i verksamheten.

Blev ordinär verksamhet

Personliga ombud har sin upprinnelse i psykiatrireformen under 1990-talet. Då påbörjades en försöksverksamhet i tio kommuner och den visade sig så framgångsrik att alla kommuner erbjöds statsbidrag för att anställa personliga ombud. Mora tog tillfället i akt och inledde också ett samarbete med Orsa, Älvdalen, Malung, Rättvik och Leksand för att skapa en slagkraftig organisation med hög kompetens. 2006 anslöt sig Vansbro, vilket innebär att det sedan dess är sju kommuner som samverkar.

Personliga ombud Visa större bild
Maria Zakrisson, Irene Pettersson, Annika Öjerstav, Anna Kallova och Hilkka Åhs betjänar sju kommuner som personliga ombud.

Till sitt förfogande har de fem personliga ombud som utgår från kontoret i Mora. Fyra av dem har varit med ända sedan starten, samordnaren Hilkka Åhs är det enda undantaget eftersom hon kom till Mora först 2005. Då från Hälsingland, där hon hade jobbat som personligt ombud sedan 2002.

Klart definierad målgrupp

De personliga ombudens uppgift är att hjälpa personer i med psykiska funktionsnedsättningar. Under de första åren innebar det mestadels kontakter med ett stort antal aktörer, till exempel vården, Försäkringskassan, gode män och skuldsanerare. Guidning till olika former av ekonomiska ersättningar liksom bistånd vid överklagningar upptog en stor del av tiden. 

- Då handlade det mest om klienter som behövde hjälp i kontakten med myndigheter, berättar Hilkka Åhs. Praktiska saker som ekonomi, boende och boendestöd, följa med till doktorn, tandläkaren och liknande ärenden. Men sedan nya regler för sjukersättning infördes 2008 dominerar kontakter med Försäkringskassan. Förr fick våra klienter automatiskt sjukersättning efter ett års sjukskrivning, numera får vi följa dem till Arbetsförmedlingen. 

Snart 1 000 klienter

Socialtjänsten är en annan viktig samarbetspartner, eftersom allt fler tenderar att få ekonomiska problem och därför är i behov av försörjningsstöd. Även med överförmyndarverksamheten finns ett gott samarbete:

- Vi hjälper till att leta gode män och gör allt förarbete med ansökningar och annat som hör till.

Under perioden 2002-2011 har man jobbat med sammanlagt 952 klienter. I dagsläget finns 87 på den aktiva listan, till det kommer 45 som står i kö för att komma in. 

På tioårsdagen den 1 februari är det Öppet Hus med förfriskningar på Moragatan 13 mellan klockan 10.00 och 12.00. Då kan alla intresseraade titta in och få veta mer om verksamheten.

 

Sven-Erik Nilsson

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 1 februari 2012.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Rumbo Mats Aronsson i Östnor redan på 1820-talet startade det som sannolikt var Ovansiljans första bankrörelse?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213