Tillgängligheten ökar i Mora

7 september 2011

Det är resultatet av det arbete som arbetsgruppen för tillgänglighetsfrågor ägnat sig åt sedan den bildades 2009. Ett arbete som är långt ifrån avslutat.

Gruppbild Visa större bild
I arbetsgruppen ingår, fr.v. Jonas Tingvall, fastighetschef, Rutger Brodd, arbetsmarknadsstrateg, Rolf Larsson, byggnadsinspektör, Björn Hagelby, konsult och Lennart Sticko, byggnadsinspektör. Här syns också en så kallad kontrastmarkering på glasrutorna.

Kommunerna har skärpt sig

Redan 2000 togs ett riksdagsbeslut om den nationella handikappolitiken och sex år senare fastställdes att kommunerna skulle ha inventerat det som kallas "enkelt avhjälpta hinder" senast vid utgången av 2010. Dessutom skulle en åtgärdsplan finnas framtagen vid samma tidpunkt. Det här åliggandet har väl inte följts till fullo på alla håll, men på senare tid har har mycket hänt. Så även i Mora.

Där gjorden under 2010 en mätning av tillgängligheten på tio utvalda platser. Mätningen hade initierats av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och var därför också rikstäckande. Av det skälet hade samma platser valts: sportanläggning, bibliotek, kommunhus, socialtjänst, fullmäktigesal, badhus, skola, vårdcentral, gångvägar och terminal. I Moras fall blev medelvärdet 58.5 %, vilket indikerade att här fanns klar förbättringspotential.

Det fick till följd att man under 2010 och 2011 inventerat och åtgärdat enkelt avhjälpta hinder i alla publika lokaler där kommunala verksamheter bedrivs.

Kontrastmarkeringar Visa större bild
Kontrastmarkeringar gör trappan säkrare.

Åtgärder av skilda slag

- Vi har exempelvis gjort tydliga kontrastmarkeringar, anpassat inredningen i handikapptoaletter, byggt handikappramper, målat om handikapparkeringar och installerat dörröppnare med armbågskontakter, berättar fastighetschefen Jonas Tingvall. Arbetet har krävt en hel del personella resurser och därför har vi också hyrt in konsulthjälp för att få ett snabbare resultat. Dessa frågor har nu hög prioritet vid all stadsplanering och husbyggnad, även vid ombyggnationer. Men att anpassa alla gamla byggnader kommer att ta tid, för där har vi en lång väg att gå. Så här långt har de totala kostnaderna uppgått till ca 600 tkr.

Fastighetsägaren ansvarar

Tillsynen av enkelt avhjälpta hinder ligger på byggnadsnämnden och redan i samband med bygglovsprocessen tas detaljen upp till diskussion.

- Från vår sida har vi naturligtvis också tittat på anmälningar som kommit in, säger byggnadsinspektör Lennart Sticko. Men ibland är det svårt att avgöra vad som faktiskt är enkelt avhjälpta hinder, för man ska också väga in kostnaderna i relation till nyttan och det kan vara lite knepigt i vissa fall.

I det arbete som skett och som alltså kommer att fortsätta länge än har tillgänglighetsgruppen en given samarbetspartner i de olika handkappförbunden. Totalt är det 50-60 objekt som berörs och med tanke på Moras position som ett av de stora besöksmålen för turister är tillgängligheten till offentliga platser av största betydelse. Och det är alltid fastighetsägaren som har ansvaret i denna fråga.

 

Sven-Erik Nilsson

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 7 september 2011.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... IFK Mora fyllde 100 år 2009?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213