Sommarbrev Psynk Mora 2017

15 juni 2017

Ange alt-text här.
I sommarens nyhetsbrev kan du läsa om hur vi arbetar med barns och ungas psykiska hälsa. En del i detta är att sjösätta Moras första familjecentral.

Psynk är inte en egen verksamhet i sig, utan ett arbetssätt och en samverkansmodell där skola/elevhälsa, socialtjänst och hälso-och sjukvård, utifrån barns behov, samordnar sina insatser.

Målet med Psynk Mora är att barns och ungas psykiska hälsa ska mötas med en helhet, det vill säga barn, ungdomar och deras familjer ska få den hjälp de behöver när de behöver det. Barn och unga med komplex problematik ska mötas med ett helhetsansvar där insatser från till exempel de olika aktörerna socialtjänst, förskola och skola, primärvård, barn-och ungdomspsykiatrin och barn-och ungdomshabiliteringen samordnas.

Sommarbrevet hittar du här

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 15 juni 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Inger Skoglund-Hassis Planerare social hållbarhet
    Utvecklingsenheten
    Mora kommun
    792 80 Mora
    Tel: 0250-261 34

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213