Socialt företagande på gång i Mora

21 januari 2010

En plattform ska byggas upp och lokala förutsättningar skapas för att ge möjlighet till arbete och rehabilitering för personer i utanförskap.

Startar på riktigt 2010

- I den tjänst jag tillträdde tidigare i år ingår ett uppdrag att också arbeta med socialt företagande, säger arbetsmarknadsstrategen Rutger Brodd. Därför går jag nu en utbildning i ämnet och har under tiden samlat på mig en mängd material för

Rutger Brodd
Rutger Brodd
att gå vidare. Den handlingsplan som vi lagt säger att vi under 2010 ska initiera och stödja minst ett socialt företag.

Utmärkande för ett sådant är att det har som mål att skapa arbete och rehabilitering för personer i olika former av utanförskap. Dit hör bland annat funktionsnedsättning, kriminalitet, långtidsarbetslöshet, långtidssjukskrivning och missbruk.

Det statliga Tillväxtverket har ett regeringsuppdrag att sprida information om socialt företagande i avsikt att öka kunskapen om denna företagsform. Det görs i ett program där myndigheter, kommuner och ideella organisationer utgör målgruppen, eftersom man där ser en naturlig kundkrets för det som produceras. Slutredovisning ska ske i februari 2010.

En inventering som gjorts inom programmet har visat att det idag finns mer än 200 sociala företag  i landet, ja ibland sägs de vara ett 1000-tal. Siffran beror på vilka kriterier som används, men klart är att ungefär 5 000 personer är sysselsatta i verksamheterna som är av de mest skilda slag.

Staten stödjer socialt företagande

Inför den planerade satsningen hade ett eftermiddagsseminarium anordnats med deltagande av Sam Risander från Coompanion, den organisation som

Sam Risander
Sam Risander
tidigare gick under namnet Kooperativ Utveckling. Det gamla namnet syftade på den företagsform, kooperativ, som är vanligt förekommande inom det sociala företagandet. Där allmännytta eller medlemsnytta är den främsta drivkraften, inte vinsten som annars är det vanliga. 

Coompanion visade flera goda exempel från olika delar av landet och kunde också berätta att mycket händer på det sociala företagandets område. Arbetsförmedlingen upphandlar alternativa aktörer för vissa former av rehabilitering och upphandlingen sker enbart bland sociala företag. Kommunerna får bidrag från regeringen för att upphandla alternativa aktörer inom sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning och i den upphandlingen ingår även sociala företag.

Samarbete i norra Dalarna kan bli verklighet

I Älvdalen drivs ett Leaderprojekt som avser en förstudie kring social ekonomi i kommunen. Projektet ska vara klart till våren och därefter tas beslut om ansökan av EU-medel för ett större projekt inom den sociala ekonomin. Och då i synnerhet företagande.

- Men för att få bidrag från EU måste fler kommuner delta, förklarar Rutger Brodd. Och det kan naturligtvis vara intressant för Mora. Sociala företag är extra viktigt för oss eftersom vi inte har något Finsamprojekt som man har i exempelvis Rättvik-Leksand och Malung-Vansbro. Jag kommer att träffa Coompanion mer framöver för att gå vidare i planeringen för Moras vidkommande. En idé som finns är att till exempel starta utbildningar för människor i utanförskap. Jag ska också kalla till en träff där vi går igenom våra lokala förutsättningar i vår kommun.

Att jobba i nätverk har visat sig vara näst intill ett måste om socialt företagande i en region ska bli framgångsrikt. Större förståelse från Almi och banker efterlystes också av Sam Risander från Coompanion som arbetet med dessa frågor i många år.

- Jag vill få igång ett nätverk här uppe i norra Dalarna, då kan vi komplettera och utnyttja befintliga resurser ännu bättre, menar han.

 

Sven-Erik Nilsson 

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 21 januari 2010.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... IFK Mora fyllde 100 år 2009?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213