Socialnämnden förlänger kontraktet med Carema

16 mars 2012

Företaget må vara omdiskuterat men har under tre år skött verksamheten på äldreboendet Tomtebogården. Med den äran, dessutom.

- Vårt avtal med Carema är på 3+1 år, varav det sista är ett optionsår, säger socialnämndens ordförande Bernt Persson (S). Det fungerar väl på Tomtebogården och vi ser därför ingen anledning att inte utnyttja optionsåret.

Förlängningen innebär att företaget fortsätter att driva verksamheten på entreprenad till och med 2013-09-30.

- Men för tiden därefter måste vi snart göra en ny upphandling, alternativt bestämma oss för att ta tillbaka driften i egen regi. Min prognos är att det blir upphandling, för det är inte det enklaste att ta tillbaka driften.

Ekonomisk uppföljning

- Den blev lite rumphuggen eftersom budgeten för 2012 ännu inte finns inläst i ekonomisystemet. Men av det vi kunnat se tycks personalkostnaderna ligga rätt och försörjningsstödet håller sig också på på budgeterad nivå, 700 tkr per månad.

Upphandling av personlig assistans

Kommunens inköpscentral har upprättat ett förfrågningsunderlag i ärendet och socialnämnden gav sitt godkännande. Den kommande anbudsgivningen avser assistans för 10 personer omfattande ca 51 246 timmar per år. Avtalstiden är 2012-12-01 till och med 2015-11-30. Kommunen kan dock avropa 1 + 1 års förlängning om så önskas. 

Dramatiskt förkortad kö till särskilt boende

Den tidigare problematiskt långa kön som uppgick till 30-35 personer har på senare tid minskat till för närvarande åtta personer. Bernt Persson förklarar vad det är som hänt:

- Det rör sig om flera samverkande faktorer. En är att vi utökat antalet platser bland annat på Spanskgården och Saxnäs. Vi har dessutom skapat ett demensteam och det har gjort att flera personer som annars skulle ha haft särskilt boende i stället valt att bo hemma. Sedan finns en tredje faktor som naturligtvis är av det tråkiga slaget och det är att flera brukare har avlidit. Allt detta sammantaget innebär att vi nu har kontroll över läget, vilket känns bra. Både för brukare och anhöriga, liksom för ekonomin som inte behöver belastas extra. Vi har heller inga medicinskt färdigbehandlade som ligger kvar på lasarettet i väntan på plats.

Den förbättring av situationen som inträtt är dock inget som stoppar projekteringen av en kommande nybyggnation.

- Vi har varit och tittat på ett modernt bygge i Nacka och det såg intressant ut. Där har man inte gjort korridorerna längre än tre dörrar, eftersom allt utöver det anses ge en alltför stark institutionskänsla. Men vi har inte kommit så långt ännu i vår planering och är heller inte klara över var en nybyggnad ska placeras. I anslutning till Noretgården är en idé, även om det finns skäl som talar emot det alternativet. Så vi får avvakta med beslutet och det får vi också göra beträffande storleken som kan bli 40 eller 54 platser.

 

Sven-Erik Nilsson 

 

Nämnden anser sig nu ha kontroll över läget

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 16 mars 2012.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... elektriciteten kom till Östnor 1916?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213