Socialförvaltningen utreder kostnader i hemtjänsten

27 augusti 2015

äldre par får mat av sköterska

Hemtjänsten i Mora har under de senaste åren fått drastiskt ökade kostnader. Nu ska socialförvaltningen göra en djupanalys av kostnaderna, alltifrån handläggning till planering och utförda insatser.

- Att förstå och ha koll på verksamhet och kostnader i hemtjänsten är ett prioriterat arbete inom förvaltningen under hösten 2015, säger Malin Höglund, socialnämndens ordförande.

För att förstå orsaken till de höga kostnaderna har man bland annat tittat på om vi har en högre andel äldre och/eller sjuka i Mora, eller ett högt antal biståndsbedömda timmar per brukare som kan förklara kostnaderna. Men för att förstå hela bakgrunden måste man också titta på helheten. 

Nu har en djupanalys av hela flödet, från biståndshandläggningen till planering och utförande av insatserna satts igång. Dessutom ser socialförvaltningen över riktlinjerna för handläggningen och hur dessa följs. Man ser även över planeringen av insatserna och utförandet av insatserna.

Kostnaderna kan bero på många saker och därför måste man nu säkerställa att man jobbar lika ute i verksamheterna.

- Det handlar om att säkerställa att brukarna ska få sina behov av hjälp och stöd tillgodosedda och utförda med kvalitet, men även att personalen ska kunna utföra sitt arbete på bästa sätt. Inte nödvändigtvis snabbare, utan på ett effektivare sätt, säger avdelningschef Linda Hjalmarsson.

 

Dela med andra
 • Dela på LinkedIn
 • Dela på MySpace

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 27 augusti 2015.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Marie Ehlin socialchef
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-264 12
  Växel: 0250-264 00

Visste du att....

... Mora lasarett byggdes 1910-12?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213