Mora kommun undersöker kvalitén inom socialtjänstens verksamheter

30 september 2015

Undersökningen syftar till att identifiera förbättringsområden och genomförs i många andra kommuner. SKL sammanställer resultaten för samtliga kommuner för att sedan redovisa dem i kommun- och landstingsdatabasen Kolada under januari 2016.

Enkäten består av 7 frågor som berör fem olika kvalitetsområden: information, delaktighet, bemötande, förändring och tillgänglighet. Under undersökningsperioden kommer alla som besöker oss inom vuxen (ekonomiskt bistånd), barn och ungdomsenheten (13-20 år) och missbruk- och beroendeenheten att få möjlighet att svara.

Dina synpunkter är viktiga

Du som träffar en socialsekreterare mellan perioden 1 oktober t om 23 november 2015 får möjlighet att svara på frågorna i enkäten. Enkäten finns på 7 olika språk: svenska, engelska, finska, somaliska, dari, pashto och arabiska. Svaren kommer att behandlas och sammanställas helt anonymt. Du lämnar svaret i en speciell låda i väntrummet på socialkontoret, eller direkt till receptionen. Du kan även välja att ta hem enkäten och svara. Då får du med ett frankerat svarskuvert. 

Vi ansvarar för att rapportera dina och andras svar till SKL och kommer även att sammanställa Moras svar på hemsidan samt redovisa dem för ansvariga chefer och politiker i Mora kommun.

 

Har du frågor om enkäten kan du kontakta Åsa Lundin, via kommunens telefonväxel, se kontaktuppgifter till höger på sidan.

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 30 september 2015.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Åsa Lundin Enhetschef Administrativa enheten
    Socialförvaltningen
    Mora kommun
    Tel: 0250-26 501

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213