Mora först i landet

10 september 2009
PREP Visa större bild
Karin Lübeck, Familjerådgivningen, Monica Erlands, Familjecentrum och Anna Sarkadi, Akademiska sjukhuset.

PREP (Preparation and Relationship Enhancement Program) är ett amerikanskt parrelationsprogram som används för att hjälpa förhållanden som fått, eller riskerar att få, problem. Sedan introduktionen i Mora har har 5-6 kurser per år genomförts med sex deltagande par varje gång.

Fokus på unga par

Under 2005-2008 fivk alla som skrevs in på mödravården i Mora erbjudande att gå kursen och inte mindre än 69 % av förstagångsföräldrarna tackade ja.

- Vi ville nå unga par som väntade barn, i synnerhet de som väntade sitt första, berättar familjerådgivaren Karin Lübeck som varit projektledare och författat den nyss publicerade rapporten. Att få barn är ofta en stor påfrestning på relationen och därför har vi valt att arbeta förebyggande. Relationer som haft problem under lång tid är ofta svåra att reparera, det visar all erfarenhet. Allmänt kan sägas att de konflikter som byggs upp ofta bottnar i missförstånd, den ena parten vet inte vad den andra menar.

För att ge utvärderingen vetenskaplig tyngd engagerades med.dr. Anna Sarkadi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, där hon leder en forskargrupp som ägnar sig åt forskning i föräldrastöd.

En verktygslåda för bättre samliv

Ett av resultaten som kommit fram är att PREP inte kan förhindra den sänkning i relationskvalitet som vanligtvis uppkommer när par blir föräldrar. Och det är männen som upplever den största sänkningen. Samtidigt gjorde kursen att paren blev mer överens i synen på sitt förhållande och hittade verktyg för att kommunicera bättre, något som är av stor betydelse för deras fortsatta liv tillsammans.

- De resultat som nåtts måste ändå tolkas med försiktighet, menar Anna Sarkadi. Ett skäl är att studien inte är randomiserad, vilket betydera att paren inte valts ut slumpmässigt utan blivit ierbjudna att gå med. En långtidsuppföljning skulle också vara värdefull för att se hur allt avlöper på längre sikt, liksom en randomiserad studie.

Prisas både av deltagare och personal 

Men hon vill ändå rekommendera familjecentraler och familjerådgivningar att genomföra PREP-kurser, för resultaten så här långt är mycket lovande. Och paren som deltagit har gett kursen högt betyg.

Den personal som deltagit i PREP har också intervjuats om sina erfarenheter. De var genomgående positiva, men även de pekar på vikten av uppföljande studier för att ta reda på långtidseffekterna.

Fortsättning kan följa

Ytterligare två kurser kommer att hållas under hösten, sedan är projektpengarna slut. Om det blir en fortsättning är ännu inte klart, men socialnämndens ordförande Bernt Persson (S) har en positiv grundsyn:

- Jag kan inte lova något här och nu, men principiellt anser jag att om ett projekt visar sig vara bra så bör det fortsätta och helst ingå i den ordinarie verksamheten. Det är ju också trevligt när man öppnar Vi Föräldrar och ser en artikel om det som sker här. Och som så ofta är det eldsjälar som gör att det kan bli av. Jag ska nu läsa igenom rapporten och så får vi diskutera vidare med landstinget i höst. För en eventuell fortsättning bygger på fortsatt samarbete. 

 

Sven-Erik Nilsson

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 10 september 2009.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Sveriges äldsta timmerbyggnad finns i Mora? Stockarna på gavlarna har daterats till vårvintern 1237.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213