Minskande underskott för socialnämnden

17 december 2009

I augusti pekade utvecklingen mot ett underskott på 11.9 mkr för helåret. Uppföljningen i november visar att det nu i stället kommer att handla om ca 9.5 mkr.

Det är främst de lägre personalkostnaderna som ligger bakom förbättringen. Den senaste månaden låg minskningen på 684 tkr i förhållande till budget, en effekt av genomförda personalneddragningar.

- Våra åtgärder har gett resultat, konstaterar nämndens ordförande Bernt Persson (S).

Ekonomisk uppföljning - november 2009

Redovisning av styrkort

På dessa kort anges antalet beslut som fattats inom individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri, LSS och äldreomsorg. Redovisningen sker månadsvis och vid utgången av november kan noteras att antalet personer med hemtjänst eller särskilt boende minskat till 400, årets lägsta antal, vilket ska jämföras med marssiffran 435. Antalet beslut (insatser) har också minskat, i ungefär samma takt.

Livskällan får bidrag

Denna insamlingsstiftelse bildades i Rättvik 2004 med uppgift att "ge ekonomiska förutsättningar till att skapa glädje, trivsel och aktiviteter för demenshandikappade, funktionshindrade och äldre boende på institutioner". Något som tydligen fungerat väl i grannkommunen och därför planeras nu en start även i Mora.

För detta har man sökt 30 000 kronor i bidrag för att täcka annonskostnader i Mora Tidning och Masen.

- Vi beslutade att bevilja detta engångsbelopp så att verksamheten kan komma igång, säger Bernt Persson. 

Afasiföreningen Norra Dalarna/Vuxenskolan får inte bidrag

Ansökan avsåg medel för en extra resurs för den permanenta språkträning som bedrivs för afasidrabbade i det så kallade "Prova-på-rummet". Den tänkta omfattningen uppgick till 5 timmar per vecka i 40 veckor under 2010.

- Vi avslog en liknande ansökan i fjol och gjorde nu detsamma i år. Vår motivering är att studieförbunden har andra finansieringsmöjligheter för sina cirklar.

Tankeväckande rapport från Mellannyckeln

Mora deltar i detta treåriga projekt där olika verksamheter inom socialnämndens område jämförs mellan nio kommuner av ungefär samma storlek. Deltar gör Avesta, Finspång, Flen, Katrineholm, Köping, Lindesberg, Ludvika, Mora och Sala.

Den fjärde rapporten rör LSS-verksamheten och visar att Mora har betydande förbättringspotential.

- Vi har höga kostnader och kanske inte den bästa kvaliteten, medger Bernt Persson. Man skulle möjligen kunna hävda att siffrorna inte är fullt kvalitetssäkrade, men det gör vi inte. När vi går igenom materialet ser vi för övrigt att en kommun kan ha lägsta kostnaden och ändå bra kvalitet. Så utan tvekan finns det en del att göra för oss på det här området.

Mora permanentar projektet "Våld i nära relationer"

Projektet startade 2008 i samarbete med Polisen och har varit så framgångsrikt att socialnämnden beslutat att det ska bli en del av den ordinarie verksamheten. Polisens deltagande upphör och i stället ska samverkan ske med Orsa kommun.

Målet är att förhindra upprepning och förekomst av våld och för att starta och bedriva verksamheten under 2010 ansöker socialnämnden om ett bidrag på 570 000 kronor hos länsstyrelsen. 

Personer som utövar våld, utsätts för våld och barn som bevittnar våld ska erbjudas behandling. Även rådgivning ska ske, både till allmänheten och de som kan ha behov inom sitt yrke. I Orsa kommer barn att behandlas medan utövare och utsatta får sin behandling i Mora.

 

Sven-Erik Nilsson

 

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 17 december 2009.

Sök på webbplatsen

Visste du att...

.... Vasaloppet blev 1925 Sveriges Radios första direktsända idrottsevenemang utanför Stockholm?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213