Marie Ehlin ny socialchef i Mora kommun

7 november 2018

Kommunstyrelsen har utsett Marie Ehlin till ny socialchef. Marie har tidigare varit gymnasiechef och sedan april i år tillförordnad socialchef.

Marie Ehlin kom till Mora kommun 2012 som rektor på grundskolan och lämnade då från en tjänst som svensklärare i Leksands kommun. Året efter blev hon chef för Mora gymnasium. Sedan den 12 april i år har Marie Ehlin tjänstgjort som tillförordnat socialchef i kommunen.

Marie Ehlin, socialchef Mora kommun november 2018 Visa större bild
Marie Ehlin, socialchef Mora kommun.

Marie Ehlin - varför tar du steget över från gymnasiechef till socialchef?
Jag fick frågan om jag kunde tänka mig att gå in som socialchef under en viss tid medan kommunen rekryterade socialchef. Jag kände mig sporrad av utmaningen att ta mig an socialförvaltningen.

Är det inte ett stort steg?
Jobben är faktiskt mer lika än olika. Oavsett förvaltning handlar chefens roll om att leda, samordna och följa upp inom lagstiftningen, budget och mot politiska mål.

Var det ett svårt beslut att du ville kandidera för tjänsten?
När jag väl hade kommit in i jobbet så var det inte ett svårt beslut. Jag har många duktiga medarbetare och jag har tagits emot väl.

Vilka är de största utmaningarna för dig nu i det nya jobbet?
Den största utmaningen är en ekonomi i balans när vi för närvarande går mot ett rekordstort underskott. Samtidigt brottas vi med utmaningar kompetensförsörjning och sjukskrivningstal.

Du är utbildad lärare och har ingen bakgrund inom den sociala verksamheten. Hur kan det påverka jobbet?
Jag ställer många frågor! Men jag kanske också har lite andra perspektiv som kan vara bra. Samtidigt måste jag inte jag vara expert på detaljnivå på allt eftersom jag har bra medarbetare, stödfunktioner och chefer som är sakkunniga.

Vad är det roligaste med att jobba i Mora kommun?
Vi har Sveriges viktigaste jobb! Offentlig verksamhet är oerhört givande och vår verksamhet ger stöd till våra kommuninnevånare med olika behov och i olika skeden av livet.  Jag trivs med att arbeta i Mora kommun!

Har du arbetat utanför kommunernas värld?
Ja jag jobbade i restaurangbranschen och på bensinmackar under hela studietiden. Mitt första jobb var på Lappens grill i Hedemora när jag var 14 och i Mora var det ett sommarjobb på dåvarande Statoil Kristineberg.

Vad gör du när du inte är socialchef – dolda talanger?
På fritiden umgås jag med familj och vänner. Jag försöker att träna mig till någon slags talang på snowboard men utvecklingskurvan är ganska lång...

Dela med andra
 • Dela på LinkedIn
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 7 november 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Marie Ehlin socialchef
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-264 12
  Växel: 0250-264 00
 • Peter Karlsson Kommundirektör
  Kommunledningskontoret
  Badstugatan 2
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 03

Visste du att....

... 16 personer dömdes till döden i Mora vid häxprocessen 1669?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213