Läger för unga anhöriga till demenssjuka

27 juli 2011
Marie och Lena
Marie Hultén, demenssköterska, och Lena Broman, anhörigsamordnare, representerar Mora kommun vid lägret den 12-14 augusti.

Ung anhörig gav idén

Det anordnar Mora och Avesta kommuner på Sjöviks folkhögskola den 12-14 augusti. En viktig, men ofta bortglömd, anhörigkategori får då tillfälle att träffas.

- Idén kommer egentligen från Mattias Leslie Karlsson i Borlänge, själv ung anhörig, berättar Lena Broman. anhörigsamordnare i Mora kommun. Vi träffade Mattias på en anhörigdag i Tällberg där han berättade om sin far som är demenssjuk. På frågan om hur man bäst kan nå ungdomar med dementa anhöriga föreslog han ett läger. Avesta tände på idén och när vi i Mora sedan fick frågan så ville vi gärna hjälpa till som medarrangör.

Att man nu vänder sig till unga beror på att lagen om anhörigstöd ändrades 2009. Fram till dess hade den bara gällt för personer äldre än 65 år, men numera omfattas alla åldrar och diagnoser.

Kunskap förmedlas

"Unganhöriglägret", som det kallas i dagligt tal, vänder sig till ungdomar i hela Sverige. I den trivsamma miljön på Sjövik kan man komma samman och lära känna andra som befinner sig i samma situation. Här kombineras nytta med nöje under några dagar och förhoppningsvis kommer många nya kontakter att knytas.

Bland föreläsarna kan nämnas Kerstin Lundström, välkänd demensspecialist, och geriatrikern Göran Sundbäck. Dessutom deltar demenssköterskorna och anhörigsamordnarna i Mora och Avesta, samt en diakon som tillhör referensgruppen för anhörigstöd. Mattias Leslie Karlsson finns naturligtvis också på plats och delar med sig av sina erfarenheter. 

- Jag kommer att prata om hur en utredning går till, om bemötande och eventuella frågor kring boendet, berättar Marie Hultén, demenssköterska i Mora kommun. Bemötande är ofta svårt, det som fungerar ena dagen kanhända inte gör det dagen därpå.

Under lägerdagarna kommer det att finnas möjligheter till enskilda samtal och en "fråga doktornstund" planeras också.

Tid även för avkoppling

- Till den kan man skriva ner sina frågor på en lapp helt anonymt och lägga i en låda, förklarar Lena Broman. Göran Sundbäck svarar och sedan kan man samtala vidare kring frågor och svar. 

Målet med konferensen är att erbjuda en helg fylld med glädje, trots den svåra sjukdom som ungdomarna konfronteras med. Alla föreläsningar är frivilliga och vid sidan av själva programmet finns möjligheter till bad, fiske, kanotturer och grillning. Vi erbjuder även enskilda samtal och massage. Vi bor i en egen byggnad, alldeles nära sjön, och har tillgång till egen uteplats och eget kök. Billigt är det också, helpension under helgen kostar bara runt en tusenlapp.

- Vi vill skapa ett varmt och gott klimat och hoppas att det kanske kan bildas ett nätverk, till exempel en Facebookgrupp, säger Lena Broman. Och om allt faller väl ut kanske det kan bli fler träffar framöver. Varför inte en varje år?

 

Sven-Erik Nilsson

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 27 juli 2011.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... det första postkontoret etablerades vid nuvarande Vasaloppsmålet 1831?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213