Kommunen upphandlar boende för ensamkommande barn

23 september 2015

Socialnämnden planerar att upphandla boenden för ensamkommande barn. Beslut i frågan togs på socialnämndens möte den 23 september.

Barn till Mora

 - På lång sikt är målsättningen att öppna fler boenden för ensamkommande barn i kommunal regi.  På kortare sikt finns behov av att upphandla HVB-boenden (Hem Vård Boende) för att säkerställa tillgång till platser till en rimlig kostnad, säger socialchef Anna-Lena Hållmats Bergvik.

Socialnämnden har under 2015 fått ett 30-tal anvisningar gällande ensamkommande barn och unga. När ett barn anvisas till en kommun har socialtjänsten ett ansvar att se till att barnet får en placering som kan tillgodose barnets behov då de ofta saknar vårdnadshavare i landet.

Antalet ensamkommande barn som söker asyl i Sverige har ökat kraftigt de senaste månaderna. Den första januari 2014 ändrades lagen om mottagande av asylsökande för att ge Migrationsverket utvidgade möjligheter att anvisa en kommun att ordna boende för ensamkommande barn.

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 22 september 2015.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... den senaste minnesstenen i Dalarna med anknytning till Gustav Vasas äventyr restes i Kättbo 1934? Till minne av skidåkarna Lars och Engelbrekt som sägs vara de som hann upp den blivande kungen i Sälen vid årsskiftet 1520-1521.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213