Laps care håller ordning!

3 juni 2015

Att planera hemtjänst är komplicerat och kraven skiftar hela tiden samt att behoven ökar konstant! Enhetschef Sofie Kalrot berättar om verksamhetssystemet Laps care....

Socialnämndens ordförande Malin Höglund besökte en onsdag i juni enhetschef Sofie Kalrot på hennes arbetsplats. Sofie ansvarar för Spanskgårdens trygghetsboende, hemtjänsten i centrala Mora och i Utmeland.

Biståndshandläggare fastställer brukarens behov som sedan Sofie och administratör/ planerare Emma Berglund får till uppgift att verkställa tillsammans med hemtjänstens medarbetare. 

Att planera hemtjänst är komplicerat och kraven skiftar hela tiden samt att behoven ökar konstant! Trots dessa stegrade behov finns även krav på effektivisering av befintliga resurser. Till hjälp i planeringen används verksamhetssystemen, Procapita och Laps care.

Hemtjänten planeras

Här visar Emma och Sofie hur planeringen ser ut i verksamhetssystemet Laps care för Malin. Här finns, förutom tydliga personalturer, även väl planerade och strukturerade uppdragsbeskrivningar, alltifrån:

Morgonhjälp, promenader, hygien, middagshjälp, tillsyn, städ- tvätt, medicinering mm

Sofie Kalrot upplever att hon och hennes medarbetare ger brukaren god och effektiv service trots hårda besparingskrav. Yrkesstoltheten är hög bland personalen.

Sommarens schema är klar och beredskapen är god säger enhetschef Sofie Kalrot.

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 3 juni 2015.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Vasamonumentet i Mora invigdes 1860, på den plats där Gustav Vasa enligt sägnen gömde sig i en källare undan sin förföljare?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213