Handikapprådet tar nya grepp

19 september 2012

Tillgänglighet - bra för alla

Det handikappolitiska programmet som togs under fjolåret kompletteras nu med ett antal utåtriktade aktiviteter. Allt i syfte att öka förståelsen för de frågor som rådet hanterar.

En ny form för verksamheten håller alltså på att växa fram och för det ändamålet har fyra arbetsgrupper bildats, var och en med sin speciella inriktning:

  • Information till kommunala förvaltningar och bolag
  • Spridande av information kring handikappfrågor
  • Anordnande av föreläsningar kring handikappfrågor
  • Kontakt med funktionshindrade ungdomar

Grupperna startar under hösten och deras uppdrag sträcker sig fram till nästa mandatperiod, med andra ord till årsskiftet 2014/2015.

- Tillgänglighet är en avgörande förutsättning för funktionshindrade, understryker Kommunalrådet Peter Helander, ordförande i det kommunala handikapprådet. Men det är inte bara de handikappade som kan dra nytta av det. Det visar sig nämligen att 10 % av befolkningen har ett verkligt behov av tillgänglighetsinsatser, medan 40 % av befolkningen får sin vardag underlättad av dem. För alla, alltså 100 % av befolkningen, blir vardagen mer bekväm tack vare tillgänglighetsinsatser.

Handikapprådet Visa större bild
Mora handikappråd samlat för sammanträde.

Många besök väntar

Den grupp som ska informera kommunala förvaltningar och bolag om dessa frågor har under det inledande arbetet upptäckt att företag också bör involveras. Listan har därför kommit att omfatta 14 definierade kontakter som ska tas och det ska göras på ett positivt sätt.

- Det handlar inte om att komma och ställa krav, utan att informera om det handikappolitiska programmet, förklarar Peter Helander. Vart man kan vända sig i olika sammanhang, och vikten av att tänka efter innan åtgärder vidtas som kan påverka handikappade personer.

Mycket återstår

I Mora kommun har alla offentliga lokaler gåtts igenom och åtgärdats vad gäller tillgänglighet. På webbplatsen finns en "Tillgänglighetsguide" som utvecklas kontinuerligt; där finns också "Mora Outdoor" med ett omfattande utbud av friluftsaktiviteter och där kommer inom kort även handikappanpassade varianter att listas.

- Vi försöker ligga långt framme i dessa frågor, säger handikapprådets sekreterare Rutger Brodd. Även om nu de publika miljöerna har åtgärdats så finns det mycket kvar att titta på utomhus för att öka tillgängligheten. Så där har vi ett stort arbete framför under resten av mandatperioden.

Läs det handikappolitiska programmet här 

 

Sven-Erik Nilsson

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 19 september 2012.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... elektriciteten kom till Östnor 1916?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213