Projekt Aktivitetssamordnare/Röda Korset söker volontärer

11 februari 2010

Är du en av dem som vill känna dig betydelsefull? Just nu söker vi dig som kan tänka dig vara värd/värdinna och/eller tidningsläsare/samtalare.

 

Projekt Aktivitetsamordnare, Mora Kommun i samarbete med Röda Korset, söker

Aktivitetsvärd/aktivitetsvärdinna

Arbete 

Hjälpa till med värdskapet i samband med evenemang och aktiviteter vid någon av Mora kommuns äldreboende, t ex Noretgården, Hanslinden, Spanskgården, Stoltgården. Se mer nedan vad det praktiskt innebär.

Villkor 

Frivillig oavlönat arbete. Den som är frivillig inom Röda Korset omfattas av försäkringsskydd som gäller såväl under själva uppdraget som till och från hemmet till platsen där uppdraget bedrivs.

Omfattning 

En eller två gånger per vecka eller efter överenskommelse och särskild schemaläggning. Tidsåtgång per tillfälle, cirka 2 timmar.

Erfarenhet/utbildning

Det är viktigt att aktivitetsvärden/värdinnan har ett intresse för människor och har servicekänsla. Personen bör också ha en förståelse för äldre människors situation.
Egenskaper som humor och tolerans är värdefulla för den här typen av arbete.
Det kan vara lämpligt att den som blir aktivitetsvärd också har gått igenom Röda Korsets endagars kurs i Frivilligt socialt arbete och andra Röda Korsutbildningar
inom äldrevården, t ex kursen i Medmänskligt bemötande.

Kontakt/Upplysningar

Mora Rödakorskrets; Anita Lindberg, tele 070-371 77 55 eller  Monica Levd, tele 0250-380 37, 070-369 12 95. Det går även bra att ringa Mora kommun, Lena Broman, telefon 0250-265 60.

Arbetsbeskrivning

När det anordnas andakter, musikunderhållning och andra typer av underhållning har oftast den ordinarie personalen på äldreboendet svårt att hinna med  vid sidan av det löpande arbetet. Det kan Behövas någon som ser till att det praktiskt fungerar bra kring arrangemanget, att det exempelvis finns stolar framplockade, att det är iordningsställt och snyggt där de som uppträder ska vara, att det
finns bordsdekorationer om så behövs osv.

Det är också viktigt att denna aktivitetsvärd är någon som äldre kan känna sig trygga med och känna förtroende för.  En del äldre människor kan känna oro att flyttas från en invand miljö. Då gäller det att kunna ge sig tid att förklara för den äldre vad han/hon är någonstans och vad han/hon ska få lyssna till.

Det här arbetet ska naturligtvis ske i ett samarbete med äldreboendets personal och dess arbetsledning. Frivilligarbetet som aktivitetsvärd torde kunna vara ett mycket roligt arbete för den som är social utåtriktad och tycker om att ha med människor att göra. Arbetet är naturligtvis mycket värdefullt för de äldre som deltar i de aktiviteter som ordnas för dem.

Arbetar man som frivillig i Röda Korset ställer man upp på Röda Korsets grundprinciper.

 

Tidningsläsare/samtalare

Arbete 

Bistå äldre människor med tidningsläsning och ”pratstunder”, vid någon av Mora kommuns äldreboende, t ex Noretgården, Hansliden, Spanskgården, Stoltgården. Se mer nedan om vad det praktiskt innebär.

Villkor

Frivilligt oavlönat arbete. Den som är frivillig inom Röda Korset omfattas av försäkringsskydd som gäller såväl under själva uppdraget som till och från hemmet till platsen där uppdraget bedrivs.

Omfattning

En eller två gånger per vecka eller efter överenskommelse och särskild schemaläggning. Tidsåtgång per tillfälle, cirka 2 timmar. Det kan självfallet bli fler tillfällen per vecka förutsatt att Du har tid och möjligheter att ställa upp.

Erfarenhet/Utbildning

Det är viktigt att tidningsläsaren/samtalaren har ett intresse för människor. Personen bör också ha en förståelse för äldre människors situation. Egenskaper som humor och tolerans är värdefulla för den här typen av arbete. Det kan vara lämpligt att den som ställer upp som tidningsläsare/samtalare också har gått igenom Röda Korsets endagarskurs i Frivilligt socialt arbete och andra Röda Korsutbildningar inom äldrevården, t ex kursen i Medmänskligt bemötande.

Kontakt/upplysningar 

Mora Rödakorskrets; Anita Lindberg, tele 070-371 77 55 eller Monica Levd, tele 0250-380 37, 070-369 12 95. Det går även bra att ringa Mora kommun, Lena Broman, tele 265 60.

Arbetsbeskrivning

Många äldre människor som bor på kommunens äldreboende har både behov och lust att följa med vad som händer i samhället och särskilt gäller det den ort där man levt och verkat. Men det kan vara svårt att hänga med eftersom synen och hörseln är inte längre är den bästa. De kan därför behöva hjälp med att någon frivillig läser för dem exempelvis ur Mora Tidning eller någon annan tidning.

Det är också viktigt att kunna få möjlighet att tala med någon som har tid att lyssna och kommentera dagens händelser. Man kan behöva få berätta om gamla minnen för någon som har tid att lyssna. Den ordinarie personalen på äldreboendet har oftast svårt att hinna med dessa samtal vid sidan av det löpande arbetet. Tidningsläsaren/samtalaren har därför en mycket viktig uppgift.
Det kan förgylla tillvaron och vardagen för de äldre på ett mycket påtagligt sätt. Många frivilliga som har ställt upp och hjälpt till har upplevt sina tidningsläsarpass och samtal som mycket värdefulla erfarenheter och meningsfyllda
arbetsinsatser.

Tidningsläsaren/samtalaren kan vara en mycket rolig och intressant uppgift för den som tycker om att umgås med människor och som har tålamod att lyssna.

Arbetar man som frivillig i Röda Korset ställer man upp på Röda Korsets grundprinciper.

 

 

 

 

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 11 februari 2010.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... det första postkontoret etablerades vid nuvarande Vasaloppsmålet 1831?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213