Bättre rehabilitering med hemgångsteam

24 mars 2017

Hemgångsteamet i Mora kommun är sedan ett halvår en nystartad verksamhet som efter behov kan erbjuda intensiv rehabilitering och omvårdnad i hemmet på dagtid under två veckor efter utskrivning från lasarettet. 

Hemgångsteamet är med vid vårdplaneringen på lasarettet och möter upp vid hemkomsten från sjukhuset. Åtgärderna planeras sedan tillsammans med den enskilde med mål att hemkomsten ska vara så trygg som möjligt och man arbetar för att den enskilde ska klara det hon/han vill och behöver så självständigt som möjligt i sin hemmiljö. 

Hittills har hemgångsteamet tagit emot 27 personer som erbjudits deras insatser den första tiden hemma. Vissa personer har efter de två veckorna klarat sig utan hjälp från hemtjänst och andra har fått fortsatt hjälp från hemtjänst och hemsjukvård. 

I hemgångsteamet arbetar sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut, sjuksköterska och undersköterskor i nära samarbete med biståndshandläggare. 

 

Hjälp i hemmet

Dela med andra
  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 24 mars 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Mona Stålhandske Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering (MAR), Enhetschef Rehabenheten
    Mora kommun
    Tel: 0250-269 68
    Växel: 0250-264 00

Visste du att....

... flottningen i Österdalälven upphörde 1970?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213