Arbetsmiljöverkets inspektion hos äldreomsorgen

24 januari 2018

Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag att genomföra tillsyn av arbetsmiljön inom äldreomsorgen i Sverige och kommer under 2017-2019 att inspektera både kommuner och privata omsorgsföretag.

Under november 2017 genomfördes fyra inspektioner på av Arbetsmiljöverket utvalda enheter i Mora kommun, tre hemtjänstgrupper och ett demensboende.

Inspektionernas syfte är att se hur kommunen förebygger risker för ohälsa och olycksfall inom ramen för sitt systematiska arbetsmiljöarbete.

Vid ett möte i december fick socialförvaltningen återkoppling från Arbetsmiljöverket där man synliggjorde de arbetsmiljöförhållanden som framkommit och man redovisade arbetsmiljöbrister som behöver åtgärdas.

  -  Bristerna som hittades ger oss bra verktyg att arbetar vidare för att personalen skall få en bra arbetsmiljö , säger Sofie Kalrot, tf avdelningschef.

Exempel på brister är enhetschefernas arbetsbelastning som behövs ses över samt kompetensutveckling hos undersköterskor och vårdbiträden.

   - Ett annat problem som upptäcktes var brister i personalutrymmen på Strömsgården, säger Kerstin Sandgren, tf avdelningschef.

 Den 10 april återkommer Arbetsmiljöverket för att få en redovisning och beskrivning vilka åtgärder som gjorts eller som planeras.

 

Avdelningschefer äldreomsorgen

Kerstin Sandgren och Sofie Kalrot går igenom Arbetsmiljöverkets rapport från inspektionerna.

 

 

 

Dela med andra
  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 23 januari 2018.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Vasamonumentet i Mora invigdes 1860, på den plats där Gustav Vasa enligt sägnen gömde sig i en källare undan sin förföljare?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213