Angående ohyra på äldreboende

9 mars 2012

dagens Mora Tidning (9 mars) finns en artikel om ohyra på ett äldreboende i Mora. I artikeln står att en kvinna enligt obekräftade uppgifter haft larver i underlivet.

Enligt den lagstiftning som gäller för all vård och omsorg i Sverige har den som upptäcker missförhållanden i vården skyldighet att rapportera detta. Alla händelser av vikt (som avviker från det normala) ska också dokumenteras i den enskildes journal. Den händelse som beskrivs i Mora Tidnings artikel finns inte vare sig dokumenterad eller rapporterad. Vare sig sjuksköterskor, medicinsk ansvarig sjuksköterska eller enhetschef har fått någon information om att detta faktiskt skulle ha hänt. 

Att personal dokumenterar och rapporterar händelser som avviker från det normala är ett stort ansvar som vilar på vår personal. Information om detta ansvar ges kontinuerligt till all personal. Om man låter bli att anmäla en händelse som den som beskrivs i Mora Tidning är det mycket allvarligt!

 

Gunnel Gyllander
Socialchef

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 9 mars 2012.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Rumbo Mats Aronsson i Östnor redan på 1820-talet startade det som sannolikt var Ovansiljans första bankrörelse?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213