Mottagningsteamet – En dörr in

öppen dörr mot grönska Visa större bild

Mottagningsteamet - En dörr in är öppet för dig mellan 16 och 64 år som är folkbokförd i Mora kommun. Vänd dig till oss om du behöver stöd från flera myndigheter för att nå egen försörjning. Vi hjälper dig ta nästa steg på vägen!

I Mottagningsteamet samarbetar olika myndigheter för att slussa dig vidare till rätt stödinsats i samhället. I teamet ingår personal från:

  • Arbetsförmedlingen
  • Försäkringskassan
  • Individ- och familjeomsorgen, Mora kommun
  • Arbete och Utveckling, Mora kommun

Vårdkonsultation sker regelbundet med Landstinget Dalarna.

Förutom att vi i teamet har kunskap om de egna verksamheterna har vi även god kännedom om andra viktiga funktioner inom kommunen eller hos andra aktörer. Mottagningsteamet fungerar rådgivande både för dig som individ och för handläggare från de olika verksamheterna.

Hur går ett möte till?

Vid första besöket får du träffa två personer ur Mottagningsteamet som tillsammans med dig samtalar kring din situation. Efter besöket gör teamet en sammanfattning av vad som har diskuterats och tittar på förslag för hur du kan komma vidare. Oftast bokas en andra träff för att du ska kunna vara delaktig i vad teamet har diskuterat. Du är aldrig tvungen att gå vidare med det som föreslås.

Kom ihåg att ta med legitimation till första mötet.

Det är gratis att begära stöd från Mottagningsteamet och personalen har tystnadsplikt.

Hur får jag hjälp?

Du kan själv göra en intresseanmälan till Mottagningsteamet eller be en anhörig om hjälp. Det behövs ingen remiss.

Gör en intresseanmälan

Skicka in din intresseanmälan via webbformuläret på den här sidan (se nedan). Du kan också mejla eller posta blanketten till oss – klicka här för att hämta ner anmälningsblanketten (pdf) >>

För att kunna ge dig ett så bra stöd som möjligt kommer parterna i Mottagningsteamet behöva få ta del av information och diskutera uppgifter som finns om dig, utan hinder av sekretess. Alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. Detta måste godkännas av dig – klicka här för att hämta ner blanketten för samtycke (pdf) >>

Information om behandling av personuppgifter

Mora kommun kommer att behandla dina/era personuppgifter för myndighetsutövning och andra arbetsuppgifter inom nämndens verksamhetsområde.
Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1. Uppgifterna förvaras i ett dokument- och ärendehanteringssystem/verksamhetssystem och gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan.
Uppgifterna kan komma att överföras till andra system inom kommunen samt externa myndigheter/ verksamheter. För mer information om detta så kontaktar du förvaltningens dataskyddskontaktperson.
Läs mer om personuppgifter och behandling av personuppgifter på www.morakommun.se

Intresseanmälan till mottagningsteamet

 
Ja, jag vill bli kontaktad för ett första möte.
 
 
 
På första mötet med Mottagningsteamet - En dörr in kommer du få träffa två representanter från några av teamets samverkansparter:
 
- Försäkringskassan
- Arbetsförmedlingen
- Individ- och familjeomsorgen
- Arbete och utveckling
 
Mottagningsteamet - En dörr in har även vårdkonsultation med Landstinget Dalarna
Hur vill du helst bli kontaktad?
 
  

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan granskad den 21 september 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Martine Rustviken, Koordinator för Mottagningsteamet - En dörr in Tel: 0250-263 23
  • Kicci Kax, Coach på Arbete och Utveckling Tel: 0250-265 66
  • Erika Forss, Coach på Arbete och Utveckling Tel: 0250-263 18

 

Visste du att....

.... skidåkaren Anders Ström var IFK Moras förste olympier? Han blev sjunde man på femmilen i S:t Moritz 1928.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213