Missbruk och beroende


På socialförvaltningen arbetar vi dels med att personer med missbruks- och beroendeproblematik ska få det stöd dom behöver. Vi kan erbjuda olika former av stöd och anhöriga kan få stöd och hjälp.

Ansökan/anmälan

Om du vill ha hjälp kan du kontakta oss och ansöka om stöd. Om du är osäker på om du, eller någon anhörig, har ett missbruk eller du vill veta mera om hur ett missbruk fungerar, är du välkommen att kontakta oss.

Vi utreder vilken typ av stöd som bäst tillgodoser behoven. Om du är orolig för en anhörig eller vän kan du göra en anmälan till oss.

Utredning

Utredningen görs av en socialsekreterare som tillsammans med dig kartlägger vilken eller vilka stödinsatser som är mest lämpade för dig. En del i kartläggningen är en strukturerad intervju, ASI eller ADAD. Du får svara på frågor om ditt missbruk, din hälsa, utbildning/arbete och familj m.m.    

Vad finns det för hjälp?


Fridhems öppenvård

Fridhems öppenvård kan erbjuda stöd i form av rådgivning och behandling i frågor kring missbruk och beroende. Stödet kan se olika ut då behovet varierar. Behandlingsinsatserna är behovsprövade och utreds samt beslutas av socialsekreterare. Du kan kontakta öppenvården direkt för att få mer information om behandlingsinsatserna som erbjuds eller kontakta handläggare för information om utredning.


Resursteam

Resursteamet kan stödja personer på flera olika sätt. Insatsen är individanpassad och utreds samt beslutas av socialsekreterare.


Behandlingshem

I första hand erbjuds personer stöd på hemmaplan. Om detta inte är tillräckligt kommer en bedömning ske om personen är i behov av ytterligare stöd. Vi har avtal med olika behandlingshem och följer kontinuerligt upp insatserna.


Mora beroendecentrum

Mora beroendecentrum är en lokal samverkansgrupp där syftet är att förbättra, samverka och samordna insatser för personer med samsjuklighet (samsjuklighet = personer med både missbruksproblem och samtidig psykisk/somatisk ohälsa). Gruppen består av representanter från socialförvaltningen, psykiatriska öppenvården och primärvården. Vid Mora beroendecentrum samordnar vi insatser, har kontinuerliga och gemensamma uppföljningar. Ärenden kan aktualiseras från alla tre instanser genom samtycke.

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 25 juni 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Missbrukshandläggare Utredning: Socialsekreterare nås på tel 0250-264 00, växel
  Mora kommun
  Prostgatan 7
  792 80 Mora
 • Fridhems Öppenvård Fridhemsgatan 4A
  792 30 MORA
  Växel: 0250 - 264 00

   

 • Linnea Hägglund Behandlare/KBT terapeut
  Fridhems öppenvård
  Tel: 0250-268 69
  Växel: 0250-264 00

Visste du att....

... Sveriges äldsta timmerbyggnad finns i Mora? Stockarna på gavlarna har daterats till vårvintern 1237.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213