KAA - Kommunala aktivitetsansvaret

 

Händer i olika färger Visa större bild

Kommunen har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för kommunens folkbokförda ungdomar som har fullgjort sin skolplikt men som inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning.

 

På Arbete och Utveckling hjälper vi ungdomar att komma ut i arbete eller studier. Vi har som uppgift att jobba med ungdomar 16-20 år, som varken arbetar eller studerar.
Enskild coachning, gruppaktiviteter och praktik är några av de aktiviteter som kan var början på nästa steg. Vi jobbar med uppsökande verksamhet men ungdomar och deras anhöriga är också välkomna att själva ta kontakt med någon av våra coacher för att få hjälp. 

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 3 oktober 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Visste du att....

... det första flygplanet i Mora kunde beskådas vid en flyguppvisning på Sandängarna 1913? Vid spakarna satt kapten H. Sundstedt.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213