Färdtjänst

Färdtjänsten Dalarna

Den 1 januari 2018 byter tillståndsgivningen för färd- och riksfärdtjänst huvudman från Region Dalarna till Landstinget Dalarna och den nybildade kollektivtrafikförvaltningen med placeringsort i Borlänge och Dalarna.

På uppdrag av Dalarnas kommuner ansvarar Landstinget Dalarna för myndighetsutövningen gällande färdtjänst och riksfärdtjänst i länet. Utredning och prövning av tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst organiseras genom kollektivtrafikförvaltningen.

Vad är färdtjänst?
Färdtjänsten är ett komplement till linjetrafiken och ett särskilt tillstånd krävs för att få resa med färdtjänsten. Färdtjänsten är en reseform som bygger på samåkning och ingår i den anropsstyrda servicetrafiken. Av miljö- och kostnadsskäl planeras och samordnas färdtjänstresor med andra serviceresor som exempelvis sjukresor. Resorna genomförs med olika typer av servicefordon beroende på hur färdtjänsttillståndet ser ut. Du får resa obegränsat med färdtjänsten i hela Dalarnas län samt upp till 30 kilometer utanför länsgränsen inom Sverige

För att beviljas färdtjänst krävs att funktionsnedsättningen beräknas ha en varaktighet på minst tre månader. Det är funktionsnedsättningens omfattning som avgör om du har rätt till färdtjänst. Färdtjänst kan inte beviljas på grund av att allmän kollektivtrafik saknas eller är dåligt utbyggd.

Ledsagare i färdtjänsten
Den som behöver hjälp under resan i fordonet kan beviljas ledsagare. Behovet av hjälp under resan måste utförligt beskrivas i ansökan.

Vad är riksfärdtjänst?
Riksfärdtjänst innebär ersättning för personer som har merkostnader vid resa på grund av en stor och varaktig funktionsnedsättning.

Utgångspunkten för bedömning är alltid allmänna kommunikationer. Resa med taxi/specialfordon kan bli aktuellt först om sökanden inte klarar någon form av allmänna kommunikationer, inte ens med hjälp av ledsagare. Riksfärdtjänst ska inte beviljas för att befintliga kommunikationer går för sällan eller vid fel tid, att det är långt till hållplatsen eller att lokal anslutning saknas. Det är funktionshindrets svårighetsgrad som avgör vilket färdmedel som får användas samt behovet av ledsagare.

Observera att ledsagare anordnas av resenären själv.

Så här söker du
Du som är folkbokförd i kommun i Dalarna kan ansöka om färdtjänst och riksfärdtjänst hos oss?

Alla ansökningar om tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst skickas eller mejlas till Kollektivtrafikförvaltningen Färdtjänst.

Mer information går att läsa på Dalatrafiks hemsida

Du beställer din färdtjänstresa hos Dalatrafiks Beställningscentral.

Telefonnummer är 0774-44 00 00

 

Dela med andra
  • Dela på Google
  • Dela på LinkedIn

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 11 juni 2013.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Kollektivtrafikförvaltningen färdtjänst Landstinget Dalarna
    Box 10015
    781 10 Borlänge
    Växel: 0774-44 00 00

Du beställer din färdtjänstresa hos Dalatrafiks Beställningscentral.

Telefonnummer är 0774-44 00 00

Visste du att....

... den första byn i Mora socken som blev laga skiftad var Östnor? Det skedde 1935-1944.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213