Demens

Demens drabbar alla

 

Demens är ett samlingsnamn för många olika demenssjukdomar och dessa diagnostiseras alltid av en läkare. Sjukdomen kan yttra sig på olika sätt beroende på vilka delar av hjärnan som drabbas.

Vanligen försämras minnet och förmågan att planerna och genomföra vardagliga sysslor. Språk, tidsuppfattning och orienteringsförmåga är andra s k kognitiva förmågor som påverkas negativt. Även oro, nedstämdhet och beteendeförändringar kan tillhöra sjukdomsbilden. Sammantaget leder symptomen till att personen har svårt att klara sin tillvaro utan stöd från närstående.

 

 

Dela med andra
 • Dela på LinkedIn
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 12 januari 2016.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Carin Rydin Enhetschef Emmagården / Demensteamet / Grindstugan
  Tel: 0250- 268 75
  Växel: 0250-264 00
 • Carina Lovén Andersson Demenssjuksköterska
  Socialförvaltningen
  79280 Mora
  Tel: 0250-265 14
  Växel: 0250-264 00

Visste du att....

... Sveriges äldsta timmerbyggnad finns i Mora? Stockarna på gavlarna har daterats till vårvintern 1237.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213