Avgifter

Hur beräknas avgiften?

Avgiften beror på vilka insatser du får och hur mycket du kan betala. Insatserna beviljas av kommunens biståndshandläggare. Av dem får du blanketten Inkomstförfrågan så att du kan fylla i dina uppgifter om inkomster och boendekostnader.

Blanketten skickar du snarast möjligt till: Mora kommun, Socialförvaltningen, 792 80 Mora

När blanketten kommit till oss gör vi en avgiftsberäkning för att se om du kan betala hemtjänstavgiften. Beslutet skickas hem till dig.

Avgiften beräknas individuellt för varje person och du är skyldig att själv tala om för oss om det sker förändringar under året som kan påverka beräkningen av avgiften.

Hur görs inkomstberäkning för makar/sammanboende?

Inkomsterna läggs ihop och fördelas med hälften på vardera maken. Om bara en av makarna har någon hemtjänstinsats ska bådas gemensamma inkomster ändå räknas med. För sambor beräknas inkomsterna var för sig. Det finns inte lagstadgad underhållsskyldighet dem emellan. Om båda makarna eller sambor har hjälp av hemtjänsten betalar de avgiften var för sig.

 

Beräkning sker på följande sätt:

Nettoinkomst
- faktisk bostadskostnad
- minimibelopp
- individuellt minimibelopp
= Avgiftsutrymme

Hjälpmedel

Avgifter för hjälpmedel inom särskilt boende: 50 kronor/månad för hjälpmedelförsörjning.

Avgifter för hjälpmedel ordinärt boende: 150 kronor/ föreskrivet hjälpmedel.

Avgifter för hjälpmedel inom LSS-och psykiatriboende, ingen avgift tas ut eller enligt ordinärt boende, dvs 150 kronor/ föreskrivet hjälpmedel.

Maxtaxa inom vård och omsorg

I Socialtjänstlagen kapitel 8 § 3-9 finns bestämmelser för hur kommunen får ta ut avgift för hemtjänst. Maxtaxan innebär att kommunen får ta ut högst 1 991 kronor per månad i avgift. 

 

AVGIFTER VÅRD OCH OMSORG

Taxor och avgifter vård och omsorg 2018

2018-01-01- 2018-12-31

 

Förbehållsbelopp

Förbehållsbelopp är det belopp som den enskilde har rätt att behålla av sin inkomst för att täcka normala levnadskostnader inklusive boendekostnaden innan avgift för hemtjänst kan tas ut.

Minimibeloppet för ensamstående är 5 057 kronor/månad och för sammanlevande makar och partners 4 273 kronor/person och månad avseende år 2017. För personer under 65 år har ett förbehållsbelopp på 5 562 kronor.

Bor makar i skilda hushåll räknas minimibeloppet som för ensamstående. Minimibelopp avser de pengar vårdtagaren behöver för att klara utgifter för sitt personliga behov utöver avgifter och boendekostnad.

 

Minimibeloppet ska räcka till bland annat

Livsmedel
Dagstidningar
Telefon- och TV-avgift
Fritid och hygien
Hemförsäkring
Hushållsel
Öppen hälso- och sjukvård
Resor
Läkemedel och tandvård
Kläder och skor
Förbrukningsvaror
Möbler

Höjning av förbehållsbeloppet

Biståndstagaren kan på grund av särskilda omständigheter ha behov av en höjning av förbehållsbeloppet. Behovet ska vara av varaktig karaktär och avse ett inte oväsentligt högre belopp. Kostnaden bör uppgå till ett par hundra kronor per månad. Varaktig karaktär betyder att kostnaden är regelbundet återkommande under större delen av ett år.

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 11 december 2015.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Katarina Berg Avgiftshandläggare
  Socialförvaltningen
  Prostgatan 7
  792 80 Mora
  Tel: 0250- 265 23
  Växel: 0250- 264 00


  Telefontid

  måndag - fredag
  10:00-12:00 

 

Här hittar ni:

Avgifter 2018

Visste du att....

... namnet Mora förekommer i skrift första gången 1325?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213