Äldre

rullsttolsburen man och hans fru

 

Äldreomsorgen ska ge god vård och omsorg, stöd i den dagliga livsföringen samt möjlighet till en självständig och aktiv gemenskap tillsammans med andra.

Verksamheten ska bygga på respekt för de äldres självbestämmande och integritet.

Behovsprövning ligger till grund för hjälp och bistånd som beviljas. 


Ansökan om bistånd till hjälp görs hos biståndshandläggare. Biståndshandläggaren gör en bedömning av behovet och fattar beslut om insatserna.

Det kan vara

 • boende i särskild boendeform för den som inte längre klarar av eget boende
 • insatser i hemmet med dagliga sysslor, matdistribution, trygghetslarm, hygienstädning, tvätt, personlig omvårdnad med mera
 • växelvård, korttidsvård och dagverksamhet

Alla insatser beviljas utifrån en behovsbedömning.

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 30 mars 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Annica Brask tf avdelningschef vård och omsorg
  Tel: 0250 - 26 825
  Mobil: 0250 - 26 400
 • Biståndshandläggare enligt SoL Norra Dalarnas myndighetsservice
  Prostgatan 7
  792 80 Mora
  Tel: 0250-265 00

  Telefontid:

  Måndag - fredag (sommar)

  Kl. 09.00 - 11.00

  Måndag - fredag (ordinarie fr o m 13/8)
  Kl. 08.30 - 12.00

Visste du att....

... det första flygplanet i Mora kunde beskådas vid en flyguppvisning på Sandängarna 1913? Vid spakarna satt kapten H. Sundstedt.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213