Miljö & trafik

Tåg i Bergslagen Visa större bild

Välkommen till sidorna om Miljö & trafik!

När har Moras återvinningscentral öppet? Vad kan energi- och klimatrådgivningen stå till tjänst med? Vad gör kommunen i klimatfrågan? Vilka olika kommunikationer finns till Mora? Det är några frågor som du får svar på under rubriken "Miljö & trafik". Titta i menyn till vänster. Eller tyck till om trafiken i Mora, se här till höger. Och så förstås de nyheter som hör till området som du hittar här under!

 

Cirkulationsplatsbygge vid Badstubacksbron januari 2019

Vägarbeten i Mora inväntar våren

8 januari 2019

De pågående byggarbeten vid Badstubacksbron och Måmyren, där två nya cirkulationsplatser byggs, inväntar nu mildare väder för att kunna fortsättas.

Flygbild över Hemus sommaren 2017. Foto: Bergslagsbild AB.

Därför gallrar kommunen i Hemus

28 november 2018

Anledningen till skogsgallringen är för att få en friskare skog som växer bättre. Förhoppningen är att gallringen skapar en trevligare friluftsmiljö i Hemus och att idrottsutövarna kommer att uppleva den som mer tilltalande.

Karta från Trafikverket över planerad cirkulationsplats i korsningen Älvgatan-Rv70-E45

Ny cirkulationsplats för minskad köbildning i korsningen E45/väg70

16 november 2018

Måndagen den 19 november påbörjar Trafikverket bygget av en cirkulationsplats i korsningen E45/väg 70. Bygget görs för att öka trafiksäkerheten och minska köbildningen, en konsekvens av att Badstugatan är avstängd på grund av vägarbeten.

Bjäkenbackens skola

Mora kommun tar markprover vid sina fastigheter i Östnor

9 november 2018

Mora kommun kommer att börja ta markprover vid sina egna verksamheter i Östnor, i första hand kring skolor och förskolor. Detta för att få bättre kännedom om eventuella förekomster av metall i marken.

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 17 maj 2017.

Sök på webbplatsen

 

Visste du att....

... gravfältet på Sollerön grävdes ut 1928?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213