Hållbara ihop

16 augusti 2018

Mångas delaktighet och engagemang är en framgångsfaktor för att göra verkstad av kommunens strategi Hållbara Mora. Vi har ett bra utgångsläge och många gör redan ett fantastiskt arbete för livskvalitén i Mora. Nu höjer vi ribban - tillsammans!

Hållbara Mora
Hållbar utveckling är något som berör och diskuteras och ingen, vare sig företag, offentlig förvaltning, ideella organisation eller individer, äger enskilt frågan om hållbarhet. Vi behöver ta tillvara den mångfald av kunskap och kompetens som finns och tillsammans utveckla bättre hållbara metoder för vårt samhälle. Via olika mötesplatser kan vi dela med oss av erfarenheter och upplevelser i diskussioner om förändring och utveckling. Hur påverkar mina handlingar de andra? Hur skapar vi bättre lösningar, för fler?! Inspirera och involvera många! Det behövs ett helhetstänk, eftersom begreppet hållbar utveckling är så brett, berör så mycket och angår alla. Kommunstyrelsens ordförande, Anna Hed (c), sammanfattar i följande ordalag det viktiga arbete vi har framför oss: ”Alla måste hjälpa till – ingen kan göra det här på egen hand. Det är genom att samverka vi kommer att lyckas. Det är vi som är de viktigaste resurserna”.   

Vad behövs? 

En framgångsfaktor för att jobba med hållbarhet är att det finns en gemensam riktning, en tydlig viljeinriktning och en känsla av att det är möjligt. Strategi Hållbara Mora, antagen av Mora kommunfullmäktige i juni i år, är kommunens svar på Agenda 2030, globala mål för ett hållbart samhälle. Strategin är det första programmet som tar ett samlat grepp över hållbar utveckling i Mora och anger inriktning på kort och lång sikt.  

Vilken strategi har du - hur kan du, din arbetsplats, ditt företag, din organisation bidra till ökad hållbarhet i vardagen? 

Vad betyder det för dig? 

Du är en självklar och viktig del av nånting större och utgör en viktig kugge och resurs.  På samma sätt som världen påverkar Mora, på samma sätt påverkar Mora världen. Allt som vi gör, gör avtryck! 

Vi, i Sverige och i Mora, har ett gott utgångsläge. Samtidigt finns förstås en del utmaningar som kräver uthållighet och höga ambitioner för att lyckas. 

För kommunens del är strategi Hållbara Mora ett viktigt styrdokument som ska in i styrning och ledning. Vi gör viktiga saker idag, och nu har våra politiker bestämt att öka ambitionen för det lokala arbetet med livskvalitet och hållbar utveckling. 

Vad betyder hållbarhet för dig? Hur kan du bidra till hållbar utveckling i vardagen? 

Hållbara Mora - stärkt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet  

“Året är 2030. Mora erbjuder en genuin, aktiv, välkommande och vacker livsmiljö med goda förutsättningar att leva, bo och verka genom hela livet. Vi har goda boende-miljöer som lockar nya invånare till Mora, där de hittar möjligheter att kombinera ett tryggt och aktivt liv med arbete. De fossila energikällorna har avvecklats i snabb takt och kommer att vara helt utfasade till år 2045. I hållbara Mora är livsmedels-producenterna hjältar och bidrar till ett öppet och levande kulturlandskap.” 
  

Texten är hämtad ur målbild 2030 i Strategi Hållbara Mora. Läs mer och låt dig inspireras! Har du synpunkter, idéer eller frågor, kontakta oss gärna. 
 

 

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 4 september 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Eva Larsson Miljösamordnare
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 52 (mobil ankn)
 • Inger Skoglund-Hassis Planerare social hållbarhet
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 34

Visste du att....

... Mora IK fyllde 75 år 2010?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213