Språkvän

klasskamrater, barn, tummen upp

Projektet riktar sig till nyanlända som vill träffa svenskar och etablerade svenskar som vill träffa nyanlända. Syftet är att nyanlända ska få bättre möjlighet att integreras i samhället, skapa kontakter och samtidigt få kunskaper i svenska språket.

Du (ensam, som par, familj, tillsammans med en vän eller i grupp) anmäler dig till samordnaren. Utifrån era önskemål, erfarenheter, intressen eller eventuella yrken matchar och sammanför vi er. Efter ett första möte tillsammans med integrationssamordnaren sköter ni kontakten själva på fritiden, så länge och så ofta ni vill.

Kontakten är frivillig och bygger på ömsesidighet, öppenhet, nyfikenhet och respekt.

Efter en tid följer samordnaren upp om ni vill fortsätta eller avbryta kontakten eller möjligtvis få en ny kontakt. Samordnaren kan alltid kontaktas vid behov och kan svara på frågor eller hantera eventuella problem på bästa sätt. Det kan bli en lång eller kort bekantskap, kanske blir ni vänner.

Anmälan

Vill du hjälpa? Anmäl dig direkt via det här webbformuläret >>

Eller genom att fylla i och skicka in blanketten "Bli språkvän" (pdf)

 

Vill du träffa en språkvän? Anmäl dig direkt via det här webbformuläret >>

Eller genom att fylla i och skicka in blanketten "Söker språkvän" (pdf)

Vem kan vara med?

Människor som har nyanlänt till vår kommun (med eller utan uppehållstillstånd) och som vill träffa svenskar och andra redan etablerade människor i det svenska samhället.

Frivilliga kommuninvånare som vill engagera sig för och tillsammans med nya invånare från andra länder och kulturer för att stärka deras integration och hjälpa till med deras språkinlärning.

Kom och var med!

Du/ni som vill:

 • träffa människor från andra kulturer i ett ömsesidigt och personligt utbyte
 • bidra direkt och personligen till att människor med annan bakgrund kan känna sig välkomna i Mora kommun, i Dalarna och i Sverige
 • bryta ensamheten
 • hjälpa någon eller några att träna svenska eller om du själv vill lära dig ett annat språk
 • lära dig om den egna och andra kulturer tillsammans med människor som har annan bakgrund än du själv
 • motverka okunskap, fördomar och segregation i våra samhällen

 Gör skillnad, för dig själv och andra!

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan granskad den 1 oktober 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Lina Rogtao Karlsson Integrationssamordnare
  Mora kommun
  Integrationsenheten
  792 80 Mora
  Tel: 0250-263 58
  Växel: 0250-260 00
 • Fredrick Bernharth Integrationssamordnare och projektledare för "Språka som föräldrar"
  Mobil: 072 – 451 82 22
 • Laila Nordström Integrationssamordnare
  Mora kommun
  Integrationsenheten
  792 80 Mora
  Tel: 0250-263 24
  Växel: 0250-260 00

Visste du att....

... Mora lasarett byggdes 1910-12?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213