Välkommen till Mora Stadsnät

Det är stort intresse för fiber i Mora kommun och vi får många frågor. För att vi ska kunna ta hand om alla frågor effektivt och ge snabba svar hänvisar vi i första hand till vår mejl. Vi har som ambition att svara senast dagen efter.

 

Kommunens stadsnät 2018

Mora kommun antog år 2015 en bredbandsstrategi där ett av målen var att leva upp till de då gällande nationella bredbandsstrategin, som bl.a. hade som mål att 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband med minst 100Mbit/s år 2020.

Stadsnätet har sedan dess arbetat med utbyggnaden och vi kan nu konstatera att vi redan år 2018 uppnår målet med att erbjuda fiberanslutning till 90 % av kommunens hushåll och företag.

Vad händer nu? 

Stadsnätet fortsätter utbyggnaden även under de kommande åren. De områden som kommer att byggas ut under året är Oxberg, Gesunda, Kättbo, Gävunda och Landbobyn (flera områden kan komma att läggas till).

Vi slutför även arbeten i Våmhus, Bonäs, Bergkarlås, Risa, Vinäs m.fl.

En uppdatering av bredbandsstrategin kommer även att göras, med den nya nationella bredbandsstrategin som grund.

Vill du ansluta dig till stadsnätet 2018?

Beställ din fiberanslutning senast den 30april 2018. Detta för att vi ska ha möjlighet att planera in installationen. Det gäller både för de områden som byggs under året och för de områden som redan är anslutningsbara.

 

Nu gör du enkelt din beställning med BankID

 

fiber optic

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 19 mars 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Mora stadsnät Mora stadsnät
    Fredsgatan 16
    79291 Mora
    Växel: 0250-260 00

    Telefontid måndag, onsdag och torsdag kl 08.00-09.00

Kontaktinformation

Ställ din fråga om stadsnätet här >>

 

   

 

 

Klicka här för mer information om bredband och digital agenda.

Klicka här för att göra en ansökan om EU-bidrag för bredband.

Se om din by kan söka bidrag:
http://bredbandskartan.pts.se/

Klicka här för att läsa "Bredband öppnar Mora mot världen"

Klicka här för att läsa "Kommunala fibernät under uppköpspress"

 

Visste du att....

... den senaste minnesstenen i Dalarna med anknytning till Gustav Vasas äventyr restes i Kättbo 1934? Till minne av skidåkarna Lars och Engelbrekt som sägs vara de som hann upp den blivande kungen i Sälen vid årsskiftet 1520-1521.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213