Utredning för ny 7-9-skola föreslås

19 juni 2017

Det ska utredas om det ska byggas en helt ny 7–9 skola i stället för som idag, två skolor upp till 9:an. Utredningen ska dessutom titta på möjligheterna att samlokalisera Mora gymnasium med en ny 7–9-skola. Detta enligt ett förslag till kommunstyrelsen.

I båda fallen handlar det om att utreda för- och nackdelar med dels en ny skola för årskurserna 7–9 och dels en samlokalisering med gymnasiet. Det handlar om pedagogik, kompetensförsörjning, lokaler och lokalisering.

Det skulle kunna innebära fördelar om en ny 7–9-skola delvis kunde utnyttja samma lokaler som gymnasiet, både undervisningsmässigt och ekonomiskt. En samlokalisering av skolorna kunde bland annat ge en bättre introduktion och kännedom om gymnasiets utbildningar. Det skulle också kunna bli ett kostnadseffektivare utnyttjande av lokalerna, exempelvis kan aulan på gymnasieskolan användas bättre.

Kommunstyrelsen ska på tisdagens sammanträde ta ställning till att upphandla en extern utredare, som får titta närmare på förutsättningarna för en ny 7–9-skola och en eventuell samlokalisering med gymnasiet.

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 16 juni 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Anna Hed (C) Kommunalråd, ordförande Kommunstyrelsen
    Mora kommun
    792 80 Mora
    Tel: 0250-266 19
    Växel: 0250-260 00

Visste du att....

... flottningen i Österdalälven upphörde 1970?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213