Uppstart av samverkan för bästa skola i Mora kommun

8 september 2017

Den 28 juni skrev Mora kommun och Skolverket på ett samverkansavtal angående nulägesanalys och åtgärdsplan inom ramen för uppdraget ”Samverkan för bästa skola”.

För- och grundskoleförvaltningen har idogt arbetat med ett systematiskt kvalitetsarbete och olika kompetensutvecklingsinsatser, med målet att höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten.

Samverkan riktar sig till huvudmannen, Noretskolan F-6, Noret grundsärskolan, Noretskolan 7–9 och Morkarlbyhöjdens skola.

 ”Nu har vi möjlighet att knyta ihop arbetet med stöd av Skolverket och uppdraget handlar om att i samverkan stärka huvudmannens förmåga att planera, följa upp och utveckla utbildningen” säger skolchef Inga-Lena Spansk.

 Arbetet startades den 8 september med att påbörja en nulägesanalys tillsammans med Skolverkets processtödjare Eva Arered och Per Eriksson.

personer från skolverket

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 8 september 2017.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Sveriges första symaskinsfabrik startade i Östnor redan 1865? Den gick dock i konkurs tolv år senare på grund av att billigare amerikanska maskiner tog över marknaden.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213