Uppföljning av demokratidag för unga

12 mars 2018

Uppföljning demokratidag 2016

Hösten 2016 hölls den senaste demokratidagen för unga i Mora kommun. Den 7 mars i år hölls en uppföljningsdag där politiker, tjänstepersoner och 35 elevrådsrepresentanter från mellanstadiet till gymnasiet träffades för att se vad som hänt sedan dess.

Under demokratidagen 2016 diskuterade ett 60-tal elever frågor rörande fritid, skola, politik och inflytande, trygghet, hälsa samt arbete och framtid. Utifrån det som framkom har Mora kommuns politiska nämnder fattat beslut om åtgärder, beskrivit redan vidtagna åtgärder och gett övriga synpunkter.

Under uppföljningsdagen den 7 mars i år fick elevrådsrepresentanter en återkoppling från nämndrepresentanter rörande vilka beslut som fattats. Det gavs även en inblick i vad som är på gång inom kommunen, i både stort och smått. Det fanns gott om tillfällen för frågor, diskussioner och mingel som deltagarna tog väl vara på. Dagen avslutades med en inspirerande presentation av två elever från Mora som deltagit i Miljötinget, Nordens största miljöevenemang för och av unga.

Vill du veta mer om kommunens arbete med ungas inflytande och delaktighet?

Kontakta vår ungdomsstrateg Lina Pettersson!

Telefon: 0250-260 97

E-post: This is a mailto link

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 13 mars 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Lina Pettersson Ungdomsstrateg
    Utvecklingsenheten
    Mora kommun
    792 80 Mora
    Tel: 0250-260 97

Visste du att....

... den första byn i Mora socken som blev laga skiftad var Östnor? Det skedde 1935-1944.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213