Ungdomsrådet åker till Slovakien

11 april 2011

Resan utgör starten på ett ungdomsutbyte med tre städer i norra delen av landet. Intresset för hur Mora jobbar med ungas inflytande sprider sig i allt vidare cirklar.

Avfärden sker den 25 april då delegationen, bestående av 15 ungdomar och tre ledare, lämnar Mora på småtimmarna i minibussar för hinna med morgonplanet till Krakow. Därifrån bär det sedan iväg med buss en dryg timme till staden Zilina som är målet för resan.

Slovakien

Tre år av kontakter

Besöket har naturligtvis inte tillkommit av en slump utan är en följd av de kontakter som i tre år har pågått mellan Mora och Zilina. Allt började med att slovakerna kontaktade den svenska Ungdomsstyrelsen, myndigheten som har till uppgift att ta fram kunskap om ungas levnadsvillkor och i den rollen bland annat stötta kommuner i deras arbete med ungdomsfrågor. Mora kommun och Ungdomsstyrelsen har väl inarbetade kontakter sedan många år och där kan sannolikt förklaringen sökas till det utbyte som nu är på gång.

- Politiker och tjänstemän från Zilina var här på besök redan för tre år sedan, berättar Moras ungdomssamordnare Åke Nyström. Då berättade vi om hur vi jobbar med ungdomsfrågor och det föll tydligen i god jord. För när vi hade vår konferens i fjol, den som vi fick som belöning för att vi blev Årets Ungdomskommun 2009, så kom ännu en delegation hit och det var då vi började diskutera ett kommande ungdomsutbyte.

Pengar från EU

De samtalen ledde till att man i Zilina lämnade in en EU-ansökan för att få hjälp med finansieringen och resultatet har blivit att EU finansierar kost, logi, aktiviteter och 70 % av resekostnaderna. Mora Ungdomsråd och deltagarna själva står för återstående 30 %.

Under besöket kommer ungdomarna, som är i åldern 15-17 år, att bo i studentrum. I dubbelrum tillsammans med en nyfunnen slovakisk kamrat, vilket gör att kunskaperna i engelska kommer väl till pass. Och kan tränas under naturliga förhållanden.

- Det är en häftig känsla att Mora Ungdomsråd har byggt upp en modell som nu sprids internationellt, säger Åke Nyström. Förutom erfarenhetsutbyte, språkträning och en inblick i levnadsförhållandena i landet kommer vi bland annat att hjälpa till med att organisera elevråd, där man just nu befinner sig i grundfasen. Nästa steg i utbytet hoppas jag kan bli att de slovakiska ungdomarna kommer till vår demokratidag i höst. Jag planerar därför att skriva ihop en EU-ansökan till programmet "Ung och aktiv" som handlägger just ungdomsutbyte mellan olika länder.

Men det stannar inte där. Åke Nyström har ytterligar planer för framtiden. Men vad de innebär vill han ännu inte avslöja.

 

Sven-Erik Nilsson  

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 11 april 2011.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Sveriges första symaskinsfabrik startade i Östnor redan 1865? Den gick dock i konkurs tolv år senare på grund av att billigare amerikanska maskiner tog över marknaden.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213