Skolinspektionens webbenkät startar snart

1 oktober 2018

Webbenkäten som riktar sig till elever och deras vårdnadshavare är på gång inom kort. Det är viktigt att så många som möjligt svarar.

Skolenkäten är en webbenkät från Skolinspektionen som riktar sig till elever från årskurs 5 till gymnasiet och deras vårdnadshavare. Enkätresultatet utgör ett viktigt underlag för myndighetens inspektionsarbete. Syftet är att bidra till att alla barn och elever får en god utbildning i en trygg miljö. Det är därför viktigt att så m��nga som möjligt svarar på enkäten.

Enkäten är frivillig att svara på, men varje svar är viktigt. Man kan svara på enkäten under perioden 5 november - 30 november. Du kan redan nu gå in på Skolinspektionens webbplats och se vilka frågor som ingår:

Skolinspektionens webbenkät

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 1 oktober 2018.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... att Anders Ström 1931 var förste Morabo att vinna Vasaloppet?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213