Skolinspektionen ger grönt ljus till Noretskolan

29 november 2018

De brister som Skolinspektionen anmärkte på vid sin tillsyn på Noretskolan hösten 2016 har åtgärdats och i det senaste beslutet från Skolinspektionen konstateras att ”huvudmannen har avhjälpt påtalade brister”. Anmärkningarna gällde tryggheten, studieron och åtgärderna mot kränkande behandling på skolan som vid tillfället ansågs vara otillräckliga.

–Vi har blivit myndiga och får bestämma själva vilka mål vi vill styra mot, säger Pontus Bråmer, rektor på skolan. Givetvis kommer vi att fortsätta arbeta med trygghet och studiero. Det är fundamentet för verksamheten.

De åtgärder som vidtagits på skolan är

·         Mobilfria lektioner

·         Många klassrumsbesök har genomförts av skolledningen i alla klasser och studieron har diskuterats med elever och lärare under dessa besök.

·         Skolledningen finns i korridorerna när skolan startar på morgonen för att möta eleverna.

·         Eleverna har bestämda sittplatser i klassrummet.

·         Noretmodellen har införts, vilket innebär

  1. förbättrade strukturer för lektionsstart och avslut av lektion
  2. förutsättningar för en god arbets- och lärandemiljö har skapats
  3. Tydligare regler kring hur vi använder digital teknik i klassrummet

–Det vi kan se i rapporten från skolinspektionens klassrumsobservationer är att 18 av 20 lektioner har ett tydligt upplägg kring start och slut på lektionen och att det stora flertalet av elever upplever att Noretmodellen hjälper dem att få ett lugnare klassrum. Eleverna tar nu ett större ansvar för sin egen skolmiljö än tidigare vilket verkligen är glädjande att se, säger Pontus Bråmer.

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 29 november 2018.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... det första flygplanet i Mora kunde beskådas vid en flyguppvisning på Sandängarna 1913? Vid spakarna satt kapten H. Sundstedt.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213